Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Valse profeten

Hoe kan men valse profeten herkennen? - Valse christussen en valse profeten - Het masker van de tegenstander van God

Uitgave 1993


Inhoud:

BD.2904 Het masker van de tegenstander - Aan hun vruchten zult u ze herkennen
BD.4726 Mijn schapen herkennen mijn stem - "Afweer" * TB68 TB94
BD.4794 De levenswandel van leiders en leraren is doorslaggevend voor de waarheid * TB51
BD.5182 Het woord van God - Mediamieke ontvangsten - Vermomming
BD.5240 Uiting van de goddelijke geest - Satan als lichtengel
BD.5427 Satan camoufleert zich daar, waar licht naar de aarde wordt gestuurd
BD.5677 Vangnetten van satan * TB88
BD.5861 Valse christussen en valse profeten (1) * TB67 TB80
BD.6728 Plicht van een leraar: de leerstof te onderzoeken * TB68
BD.6782 Echte en valse profeten * TB80
BD.7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel * TB60
BD.7460 Het werken van satan als lichtengel * TB80
BD.7584 Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp * TBT1
BD.7714 Valse geesten - Valse profeten
BD.8077 Gods geest spreekt zichzelf niet tegen
BD.8290 Valse christussen en valse profeten (2) * TB88
BD.8337 Het onderzoek van geestelijke "ontvangsten" * TB48
BD.8407 Het beproeven van geestelijke leringen * TB68
BD.8644 Waarom valt de mens zo makkelijk ten prooi aan de dwaling? - Waarheid * TB49
BD.8826 Geestelijke boodschappen moeten getuigen van Jezus Christus als Verlosser
BD.9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid? * TB67 TBT1

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: