Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

God en de kerken, deel 1

Reiniging van de misvormde leer van Christus - Hoe konden dwaalleren ontstaan? Verschillende geestesrichtingen - Echte en onechte godsdienst - Zondenvergeving - Avondmaal - Communie

Inhoud:

BD.0400 Het uittreden uit de moederkerk * TB78 TB108
BD.2221 Opvolgers van Petrus - Kerkelijk- wereldse macht * TB78 TB113
BD.3159 Scheuringen in de godsdienst - Beproeven is noodzakelijk
BD.4519 God is niet in dode materie * TB79
BD.4733 Tolerantie op geestelijk gebied
BD.4740 De verantwoordelijkheid voor het aannemen van dwaalleren * TB49
BD.4842 Hoe konden dwaalleren ontstaan? * TB78
BD.5982 Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers * TB78 TB108 TB113
BD.6709 "Aan wie ge de zonden zult vergeven" * TB79
BD.7117 Het probleem van de drie-eenheid * TB58 TB77
BD.7690 Bestemd voor vormchristenen * TB78 TB108
BD.7909 De betekenis van het avondmaal
BD.8238 Kerkelijke organisaties * TB78
BD.8348 God wil niet gevreesd maar bemind worden * TB115
BD.8375 De kerk van Christus in haar begin * TB110
BD.8676 Reiniging van de misvormde leer van Christus * TB78
BD.8686 Verschillende geestesrichtingen - Schijngodsdienst * TB30 TB47
BD.8687 Kunnen de christelijke kerkgenootschappen een worden? - De misvormde leer * TB78 TB113
BD.8700 Van God zelf gaat de waarheid uit * TB118 TB132
BD.8829 Schijngodsdienst * TB79
BD.8872 Ik wil u binnenleiden in de waarheid * TB78 TB103
BD.8890 Hoe lang is de leer van Christus zuiver gebleven? * TB110
BD.8915 De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de dwaling op te treden * TB40 TB49 TB70

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: