Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7117
11 mei 1958

Het probleem van de drie-eenheid

De goddelijke drie-eenheid is een van de vele problemen die te moeilijk werden gemaakt om op te lossen door een totaal onjuiste voorstelling. De eenvoudige, voor alle mensen begrijpelijke uitleg werd daarom niet aangenomen, omdat het denken van de mensen is verward door begrippen die voor het menselijk verstand niet te begrijpen zijn, maar juist daarom als onaantastbaar werden gehandhaafd en het nadenken daarover de mensen zelfs werd verboden. Maar makkelijk te begrijpen en verklaarbaar zal dit probleem voor ieder mens worden die de "menswording van God" in Jezus begrijpt, die het Wezen van God niet tracht te personifiëren, die de alles vervullende Geest als "God" ziet en die het begrijpelijk is dat de niet voor te stellen Godheid zich manifesteerde in Jezus om voor de door Hem geschapen wezens een "zichtbare" God te kunnen zijn. Dezen zullen dus ook van de begrippen: Vader - Zoon - Geest nu geen verkeerde voorstelling meer hebben, want voor dezen bestaat er maar één Wezen, dat in zich liefde, wijsheid en kracht verenigt.

De Liefde liet alles ontstaan en is derhalve de verwekker, de Vader. En uit Hem kwam ook de "Zoon" voort in welke de Vader zich manifesteerde. Maar de Zoon is ook de "Wijsheid", want alleen de Liefde is het vuur van waaruit het Licht straalt - de Liefde en Wijsheid zijn bijgevolg niet van elkaar te scheiden, zoals Vader en Zoon Eén zijn. En wederom is de Liefde ook Kracht, die zich echter steeds alleen in hoogste Wijsheid uit. De Geest uit God is Zijn voortdurende uitstraling van Liefde, die al het nog onvolmaakte helpt zich uiteindelijk te voltooien. Er kan dus steeds alleen maar één Wezen als God de Vader, de Zoon en de Geest worden opgevat, één Wezen, wiens alomvattend begrip Liefde, Wijsheid en Kracht is.

Dat dit Wezen zich in de mens Jezus manifesteerde is nog geen reden om nu uit de Godheid een tweevoudig wezen te maken dat apart kan worden aangeroepen en dan aan dit tweevoudige wezen er nog een als geest toe te voegen, dat wederom wordt aangeroepen door diegenen die zich niet zelf door dit probleem heen worstelen, maar eenvoudig aannemen wat onverlichte denkers prediken. En dat dit het geval is, bewijst, dat het voor veel mensen niet mogelijk is in Jezus Christus de Vader aan te roepen, dat ze meestal niet kunnen begrijpen dat God zelf voor hen alleen in Jezus Christus is te bereiken, dat het drievoudige, verschillend aanroepen steeds alleen tot één oor doordringt, dat de eeuwige Godheid niet kan worden verdeeld, dat ze zelf zich in Jezus Christus aan de mensen leerde kennen, die niet in staat waren de eeuwige alles omvattende en vervullende Geest te begrijpen.

De begrippen Vader, Zoon en Geest geven mensen die nog geen gewekte geest hebben, aanleiding om uw gedachten en gebeden steeds nog verschillende richtingen te geven. U roept God de Vader aan, u roept naar Jezus en u roept ook de Geest aan dat hij tot u moge komen. Maar u zult pas dan juist bidden, wanneer voor u deze Drie één begrip zijn geworden, wanneer u slechts één Wezen aanroept, dat in zich de liefde - de Vader, de wijsheid - de Zoon en de kracht - de Geest verenigd en u dan ook pas het probleem van de drievoudigheid van God juist hebt opgelost. Want ofschoon de leer over de "Godheid in drie personen "is uitgebreid met de toevoeging: deze drie zijn één, is dan toch deze leer voor de mensen een grote misleiding, die in verdere onjuiste meningen zijn uitwerking heeft. Want juist in het aanroepen van God in Jezus ligt een buitengewone kracht, die echter verloren gaat voor u die nog onder verkeerde voorstellingen gebukt gaat en waarvan u niet in staat bent u daarvan los te maken.

Een ernstig nadenken daarover zou voor u en uw inzicht wel erg nuttig zijn, maar dit laat u na, omdat u slaven bent geworden, terwijl u echter door God de volledige vrijheid werd geschonken. Maar u zou deze geestelijke vrijheid van u moeten gebruiken, en God zelf zal u waarlijk ook helpen dat uw denken helderder zal worden, want Hij is zelf het licht en Hij wil ook allen van licht voorzien die naar licht verlangen.

Amen