Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4733
7 september 1949

Tolerantie op geestelijk gebied

Tolerantie op geestelijk gebied is misplaatst als het er om gaat: de waarheid te verdedigen, dwaalleren in een helder licht te zetten en tegen de leugen te strijden. Dan moet de rechte weg gevolgd worden. Er mogen tegen de eigen overtuiging in geen concessies gedaan worden, zodra een mens in mijn opdracht werkzaam is en hij ook door Mij in de waarheid onderwezen wordt.

De waarheid echter is en blijft steeds dezelfde. En als Ikzelf een mens onderricht, dan is deze ook in staat met zijn verstand iets te motiveren wat hij als waarheid aan zijn medemensen voorhoudt. Is echter de mening van de medemensen niet in overeenstemming met deze uitleg, dan mag de verdediger van de waarheid uit Mij niet uit tolerantie toegeven, of de opvatting van de medemensen ook goed vinden tegen zijn innerlijke overtuiging in.

Dit zou ook lauwheid zijn in de arbeid voor Mij en mijn rijk die de medemensen het recht geeft te twijfelen, zowel aan de zending als aan de herkomst van die geestelijke waarden, die niet met die ijver verdedigd worden zoals een goddelijke genadegave verdedigd zou moeten worden.

Daarom kies Ik Mij tot "dragers van de waarheid" zulke mensen die een sterke wil hebben, maar ook verstandelijk voor mijn woord kunnen opkomen. Die noch de wereld noch mijn schijnbare dienaren vrezen. Ik kies Mij moedige strijders, opdat zij voor Mij strijden met het "zwaard van de mond" daar - waar gevaar is dat de waarheid wordt misvormd.

Amen