Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

De hernieuwde kluistering

Alle zielen die als mens belichaamd, volledig gefaald hebben in deze verlossingsperiode, worden opnieuw gekluisterd in de hardste materie van de nieuwe aarde. De ziel is nu, vanuit haar toestand van vrijheid, verbannen naar de "toestand van de gebonden wil" in de materie en overgeleverd aan de wetten die God Zijn stoffelijke scheppingen gesteld heeft - De genade van God

Uitgave 1994


Inhoud:

BD.4353 Oplossing - Werk van vernietiging - Hernieuwde kluistering
BD.4374 Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang * TBT2
BD.4631 De kwellingen van een hernieuwde kluistering in de materie * TB105
BD.4777 De zwaarste straf * TB29
BD.4807 Kloof en brug - Hernieuwde kluistering - Kring van stromende liefde
BD.4875 Het geestelijke keerpunt is geen ommekeer maar een hernieuwde kluistering
BD.5983 Het laatste gericht is ook een liefdedaad van God * TB74 TBT2
BD.6317 Hernieuwde gevangenschap * TBT2
BD.6598 Zaligheid of hernieuwde kluistering - De vrije wil
BD.6638 Over "de hel" - De hernieuwde kluistering - De eindeloze liefde van God * TB74
BD.6801 Satanische activiteit in de eindtijd
BD.7493 Het wijzen op het einde - De hernieuwde kluistering
BD.7611 Scheiding der geesten - Het einde van een aards tijdperk
BD.7756 Het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe * TB53
BD.7875 Hernieuwde kluistering - Motivering van de ongewone openbaringen
BD.7997 Kringloop - Beëindiging van een verlossingsperiode
BD.8219 Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde * TB29 TBT2
BD.8427 De lage geestestoestand van de mensen vereist een einde * TB47
BD.8430 De hernieuwde kluistering is onafwendbaar voor de aanhangers van Gods tegenstander * TBT2
BD.8511 Kunnen de uiteengevallen partikeltjes lijden? * TB65
BD.8603 Het lot van de God loochenaars
BD.8656 God voert Zijn heilsplan door

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: