Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

God en de kerken, deel 2

Reiniging van de misvormde leer van Christus - Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus - Wat is onder doop te verstaan? - Ware en valse verkondigers van het woord - Dienaren van God - Kerkgebouwen - Mariaverering

Uitgave 1993

Inhoud:

BD.1083 Godshuizen
BD.1514 Onfeilbaarheid - Kerkelijke geboden * TB78
BD.2372 Voor hen die God zoeken zijn dwaalleren een barrière * TB49 TB77
BD.2383a De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (1) * TB78 TB108
BD.2383b De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (2) * TB78 TB108
BD.4328 Gemeenschap der heiligen - Voorspraak * TB107
BD.4752 De verering van de moeder Gods * TB80
BD.4840 Kerkelijke geboden * TB108
BD.5456 De alleen zaligmakende kerk * TB78
BD.6000 De verrijzenis van het vlees
BD.6402 Kerkgebouwen
BD.6611 Wat is onder doop te verstaan? * TB79
BD.7884 De letter doodt - Dode verkondigers van het woord
BD.8074 Wandelt u in de waarheid?
BD.8272 Het herkennen van Gods ware boden
BD.8324 De houding van de mensen tot Maria, de moeder van Jezus
BD.8643 Uitleg over de waterdoop * TB79
BD.8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus * TB79 TB108 TB113
BD.8692 Opheldering over sacramenten * TB79
BD.8716 De ware vertegenwoordigers van God zijn door Hem zelf aangesteld
BD.8769 Welk weten is beperkt?
BD.8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn kennis de consequenties trekken * TB79 TB108
BD.8814 Het blootleggen van dwaalleren is Gods wil * TB77
BD.8832 De opdracht om de dwaalleren te bestrijden * TB49
BD.8842 Studie is geen garantie voor geestelijk weten

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: