Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Luister naar de innerlijke stem, deel 1

Uitgave 2011

Inhoud:

BD.8739 "In het begin was het Woord"

God is het Woord

BD.3596 God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord * TB101 TB118 TB121
BD.6573 God zelf openbaart zich in het woord
BD.8522 Eeuwig weerklinkt het woord van God * TB01 TB101

Het uitgieten van de geest

BD.5922 Het woord van boven - Het uitgieten van de geest
BD.7501 "Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees" * TB110
BD.8872 "Ik wil u binnenleiden in de waarheid" * TB06 TB78

Voorwaarden en vereisten voor het uitgieten van de geest

BD.3615 Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de geest
BD.7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest" * TB22 TB101

Het overbrengen van het goddelijke woord

BD.2105 Het proces van overdracht is een daad van geestelijke straling van kracht
BD.2510 Het overbrengen van het goddelijke woord in drievoudige vorm * TB113
BD.4907 Het proces van het overbrengen van het woord van boven

Het ontvangen van het goddelijke woord

BD.3419 Het in ontvangst nemen van het goddelijke woord is een daad van zeer grote wilskracht
BD.3547 Opheldering over het proces van het schrijven - Waarheid
BD.8654 Ieder mens zou het aangesproken worden door God kunnen vernemen

Voorwaarden en vereisten om het woord te ontvangen

BD.2829 Voorwaarden om het goddelijke woord in ontvangst te nemen
BD.8530 Voorwaarden om door God te worden aangesproken

Het horen van de stem Gods

BD.8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd * TB119
BD.3732 Oefening om de stem van de geest te horen * TB121
BD.4700 Het horen van het goddelijke woord - Gedachten

Voorwaarden en vereisten voor het horen van de stem Gods

BD.4462 De bekwaamheid om Gods stem te vernemen - Voorwaarden
BD.7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld * TB22 TB119 TB121

De stem van het hart

BD.2104 Het diepste gevoel is het richtsnoer voor de levenswandel * TB121
BD.4104 Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang * TB115 TB121
BD.4498 Het vermogen om goddelijke wijsheden door het hart op te nemen

Innerlijke aandrang

BD.3308 Innerlijke aandrang is aanwijzing van God - Het onderwerpen van de wil * TB116 TB121
BD.5766 Het aandringen van de geest - Ontevredenheid

De stem van het geweten

BD.1565 De stem van het geweten * TB102 TB121
BD.6262 De stem van het geweten - Gevoel - De juiste weg * TB102
BD.6585 De stem van het geweten * TB102

Verbinding met God door middel van gedachten

BD.6109 Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog * TB119
BD.6116 Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid * TB101
BD.7470 Zelfreflectie en de verbinding met het geestelijke rijk

--------

BD.4325 De betekenis van de stem van de geest - Dicht bij het doel
BD.6570 Mijn schapen herkennen mijn stem * TB94
BD.8514 Waar Gods woord herkend wordt, is Hij tegenwoordig
BD.3597 Verzoek om innerlijke verlichting * TB121

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: