Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het gevaar van eigenliefde en liefdeloosheid

Uitgave 2006

Inhoud:

BD.2106 De afval van God - Het terugleiden naar de Oerkracht
BD.2287 De goddelijke liefdevonk - Ware en verkeerde liefde

Geestelijke hoogmoed en verwaandheid

BD.3641 Geestelijke hoogmoed
BD.7803 De geestelijke hoogmoed en het gevaar ervan * TB43 TB69
BD.8281 Het gevaar van arrogantie * TB43 TB69 TBT1

Eigenliefde

BD.0706 Gebrek aan zelfkennis - Eigenliefde - Stijfkoppigheid
BD.2268 Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn * TB113 TB125
BD.7125 Plichtsvervulling is niet voldoende
BD.7795 Goddelijke liefde - Eigenliefde

Liefde voor de materie

BD.0688 Aards bezit en eigenliefde - Geestelijk bezit en naastenliefde
BD.1408 Voortijdige verwoesting - Het vrij worden van het geestelijke
BD.1476 Mammon - Materie - Verkeerde richting van de wil
BD.6320 Dienen in vrije wil - Eigenliefde * TB18

Liefdeloosheid

BD.2444 Het niet inzien van onrecht - Opkomen voor recht
BD.2445 Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde * TB30 TB47 TB87 TB113
BD.2461 Zedeloosheid - Ongeschreven wetten * TB47 TB87 TB98 TB102
BD.2810 Haat en zijn uitwerkingen * TB47
BD.3173 Liefdeloosheid - Verwoesting van de schepping - Eruptie

Liefdeloosheid in de eindtijd

BD.2223 Egoïsme - Het ingrijpen van God het laatste redmiddel * TB83
BD.2901 Wreedheden - Eindtijd - Laatste oordeel
BD.3209 Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos * TB29 TB98 TB99 TB100 TB114

De gevolgen van eigenliefde en liefdeloosheid in het hiernamaals

BD.2914 Eigenliefde in het hiernamaals verlengt de toestand van lijden - Hulpvaardigheid
BD.3206 Krachteloosheid in het hiernamaals - Wet * TB14
BD.5322 De gevolgen van liefdeloosheid in het hiernamaals * TB14
BD.7461 Het lot van de zielen zonder geloof en zonder liefde - in het hiernamaals* TB74 TB106

De juiste maat aan eigenliefde

BD.6121 De juiste maat van de eigenliefde - "zoals jezelf" * TB09
BD.6749 Eigenliefde - Naastenliefde

Het bewust bestrijden van de eigenliefde - en liefdeloosheid

BD.3272 Het gebod van de naastenliefde - Eigenliefde
BD.6286 Strijd tegen begeerten en hartstochten * TB43 TBT1
BD.6557 Verandering van wezen - Strijd tegen verkeerde liefde
BD.6706 Waarschuwing voor de tegenstander - De strijd tegen hem * TB56
BD.7097 Strijden of dienen in het aardse leven
BD.7557 De strijd tegen de eigenliefde * TB66
BD.8326 Toestand van zwakte - Liefde geeft kracht
BD.8461 Gebed om kracht - Het overwinnen van de eigenliefde
BD.3910 Liefde is opbouwende kracht - Liefdeloosheid is verwoestende kracht
BD.4990 Liefde - Het ontvangen van kracht - De liefde is bekoeld - Ernstige aansporing
BD.5341 Aanmatiging * TB69

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: