Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4990
29 oktober 1950

Liefde - Het ontvangen van kracht - De liefde is bekoeld - Ernstige aansporing

Elke dienst van liefde doet zich gevoelen als het ontvangen van kracht. Zou u, mensen, dit ter harte nemen, dan was er voor u geen enkele zwakheid - noch in geloof, noch in inzicht - en uw leven zou gemakkelijk zijn. U zou duizendvoudig terugontvangen, wat u uit liefde weggeeft. En daarom zou u ook geen aardse zorgen hebben te vrezen. Maar hoe ziet het eruit in de wereld? Nood en ellende, ongeloof en onwetendheid kenmerken de toestand van de mensen en dit alles wijst op het einde. De liefde onder de mensen is bekoeld. Dus ontbreekt het hen ook aan kracht, die het gevolg is van het werkzaam zijn in liefde. Het is een zwakke mensheid, die in duisternis van geest voortgaat.

De liefde onder de mensen in bekoeld. U zult het niet in volle omvang kunnen beseffen, hoe zwaarwegend dit is voor hun zielen, want ze bewijzen daarmee hun verwijdering van God, omdat het dicht bij God zijn onvermijdelijk ontvangst van kracht betekent, maar het dicht bij God zijn alleen door werken van liefde gewaarborgd is. Maar wat zult u, mensen, willen bereiken, als u ver van God verwijderd bent? Dan voert elk beginnen alleen maar naar de afgrond, ook al bent u nog zo ijverig bezig en werkzaam, want zonder God bent u in de handen gevallen van hem, die Zijn tegenstander is en aan wie u uw ellendige toestand hebt te danken.

God alleen is uw redding. Zoekt u Hem niet, dan gaat u verloren voor eeuwige tijden. God alleen is kracht en macht en heerlijkheid en in Zijn nabijheid zult u leven in gelukzaligheid. Maar bent u verre van Hem, dan is uw geest verduisterd. Blind en krachteloos leeft u op aarde en blind en krachteloos gaat u het geestelijke rijk binnen, en uw ellendige toestand neemt toe door uw schuld. Alleen de liefde maakt u vrij. Alleen de liefde brengt u dichter bij God. De liefde bezorgt u kracht en licht, de liefde zal u verlossen. Overwin uzelf, die nog erg in de eigenliefde vastzit. Wend u tot de medemens en heb open ogen voor diens leed. Help hem, wees onophoudelijk in onbaatzuchtige liefde werkzaam. U zult dan toenemen in kracht en licht. U zult aansturen op God, die zich door uw werkzaam zijn in liefde aan u zal openbaren; die zich door uw werken van liefde met u verbindt, zodat Hij met en in u werkzaam zal zijn.

De liefde is bekoeld onder de mensen. Zorg ervoor, dat u niet bij diegenen behoort, waarvoor er geen redding meer is, omdat ze God hebben verlaten. Probeer u van Zijn nabijheid te verzekeren door werkzaam te zijn in liefde en zorg ervoor, dat de kracht in u toeneemt, dat u vast en onwankelbaar zult geloven en door de liefde het geloof levend zult laten worden. Dan zal de aardse wereld u niet meer bezwaren. U zult de aanwezigheid van God voelen en bent vervuld van liefde en kracht en daar u nu in en met God leeft, zal alles u lukken. Uw geestelijke en ook uw aardse arbeid zal gezegend zijn. Laat de liefde niet bekoelen, opdat u niet tot diegenen behoort, die het nabije einde moeten vrezen, die ver van God verwijderd zijn en een prooi zijn van hem, die Zijn tegenstander is.

Amen