Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Misleidende leer over de herbelichaming

Uitgave 2006

Inhoud:

BD.6740 De uitwerking van valse leren - Bestrijden

Voorbelichaming - Belichaming op aarde - Het lot in het rijk hierna

BD.6930 De ontwikkelingsgang van de ziel voor haar belichaming * TB112
BD.7141 Bestrijding van de aandriften uit de voorbelichaming
BD.7669 De ziel gaat bewust de belichaming aan * TB112
BD.8745 Een verschillend lot van de zielen na de * TB44

Over de dwaling van de leer van de herbelichaming

BD.0786 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming
BD.0787 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming
BD.0788 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming
BD.1587 Reïncarnatie - Geestelijk schouwen
BD.3220 Weerlegging van de leer van de herbelichaming - Rechtvaardigheid
BD.4913 Tegengestelde ontwikkeling is nooit de wil van God - Herbelichaming - Omgekeerd proces - Hernieuwde kluistering - ... * TB115
BD.5188 Reïncarnatie - Dwaalleer - Kindschap Gods
BD.8000 Herbelichaming vanuit een bijzondere motivatie
BD.8288 Voortdurende aanvallen van de tegenstander - Lichtdragers - Reïncarnatie
BD.8648 Antwoord op het vraagstuk over herbelichaming

Belichaming en herbelichaming van lichtwezens ten behoeve van een missie

BD.2336 Het worstelen in het hiernamaals Herhaalde belichaming op aarde?
BD.2881 Belichaming van de lichtwezens - Missie
BD.4803 Belichaming van vele lichtwezens in de eindtijd
BD.7391 Wet van de eeuwige ordening - Belichaamde lichtwezens

Herbelichaming van de leerlingen van Jezus en Johannes, de Voorloper van Jezus

BD.7080 Belichaamde lichtwezens - Discipelen van Jezus thans op aarde
BD.4899 De belichaming der lichtwezens - De voorloper * TB33
BD.4970 Belichaamde lichtwezens zonder herinnering aan vroeger - De voorloper
BD.7604 De voorloper - Kennis over eerdere belichaming is niet dienstig * TB33

Dwaling over een meermalige incarnering van Jezus

BD.8264 Betreft de vraag over de incarnering van Jezus * TB77
BD.8750 Was de Ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? * TBT1 TB110 TB117
BD.8751 Weerlegging van de onjuiste opvatting over de incarnering van Jezus * TB77

Over de wederkomst van Christus

BD.3768 Het tweede nederdalen van Christus * TB110
BD.4783 Het zichtbare verschijnen van de Heer * TB35
BD.8743 Opheldering over de komst van de Heer * TB35 TBT2

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: