Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het erkennen van Jezus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld

Uitgave 2011

Inhoud:

BD.8256 Waarheidsgetrouw weten van het verlossingswerk

De oerschuld van de mensen en hun weg door de schepping

BD.4551 De waarom vraag - De val van de engelen - Zonde * TB72
BD.5967 Erfzonde * TB03 TB51 TB95 TB97 TBT1
BD.7800 De weg van ontwikkeling op de aarde * TB02 TBT1

God onderkennen en erkennen

BD.6481 Gericht aan godloochenaars * TB10
BD.8606 God is in de schepping te onderkennen

Jezus Christus - Gods Zoon

BD.8263 "God zond Zijn Zoon naar de aarde" (1) * TB58
BD.8537 "God zond Zijn Zoon naar de aarde" (2) * TB110

De menswording van God

BD.7147 God werd zichtbaar in Jezus Christus * TBT1
BD.8250 God en Jezus zijn één - De menswording van God * TB05 TB58 TB77 TB110 TB117

Boetedoening voor de schuld door Jezus Christus

BD.6985 De geestelijke missie van de mens Jezus * TB05 TB117 TB127
BD.7577 Goede Vrijdag * TB52
BD.7668 "Het is volbracht" * TB110

Het erkennen van het verlossingswerk

BD.3642 Het erkennen van het verlossingswerk is nodig om de ziel rijp te laten worden * TB54
BD.7156 Denk aan de betekenis van het verlossingswerk * TB122

Het bewust vragen om vergeving van de schuld

BD.7717 De weg naar het kruis moet worden ingeslagen
BD.9010 Het inzien en bekennen van de schuld * TB95

De verbinding met Jezus Christus

BD.7940 De bewuste toenadering van de mens tot God
BD.8045 Het streven naar een levend geloof
BD.8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd * TB31 TBT2

Sterking van de wil door Jezus Christus

BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil * TB92 TB110 TB125 TB127
BD.8468 Alleen Jezus kan de wil sterker maken

Het erkennen van Jezus Christus

BD.5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus * TB110 TB117 TB127
BD.6670 Het erkennen van Jezus Christus en het benutten van de genaden
BD.6579 "Niemand komt tot de Vader..." * TB05 TB132
BD.7216 Wie Mij voor de wereld belijdt * TB55 TB108

Het erkennen van Jezus in het hiernamaals

BD.8036 Het lichtrijk binnengaan zonder Jezus Christus?
BD.5929 Verlossing van de hel - Lichtstraal in de vorm van een kruis
BD.6797 Iedere ziel moet de weg naar Jezus Christus vinden * TB112 TB127

-----

BD.7572 Toevlucht tot Jezus

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: