Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6670
15 oktober 1956

Het erkennen van Jezus Christus en het benutten van de genaden

Wil uw leven op aarde succesvol zijn voor de eeuwigheid, dan zult u van de genaden gebruik moeten maken die de goddelijke Verlosser Jezus Christus voor u aan het kruis heeft verworven.

Doet u geen beroep op deze genaden, dan is het voor u onmogelijk die graad van rijpheid te verkrijgen, die u het binnengaan in het lichtrijk na de dood van uw lichaam verzekert.

Want het ontbreekt u aan kracht, omdat u door de vroegere afval van Mij zwak en hulpeloos bent geworden, omdat u aan de macht bent onderworpen van degene die u omlaag heeft getrokken in de diepte.

U bent nu aan deze macht overgeleverd en zult die uit eigen kracht geen weerstand kunnen bieden. U hebt ook een te zwakke wil om het losmaken van die macht na te streven.

Maar u zult met zekerheid toevoer van kracht en versterking van wil gewaar kunnen worden, wanneer u zich tot die Ene wendt die aan het kruis is gestorven om u te helpen, u los te maken van degene die u gevangen houdt. Want wat u ontbreekt, heeft Jezus voor u verworven, omdat Hij uw zwakheid en hulpeloosheid kende en omdat Hij de macht van de tegenstander wilde breken. Omdat Hij voor u de losprijs wilde betalen door Zijn dood aan het kruis en die tegenstander u niet meer vast kan houden wanneer u vrij van hem wilt worden. Alles is voor u gedaan opdat het nu voor u mogelijk is weer opwaarts te gaan. U zult op aarde de rijpheid van ziel kunnen bereiken, maar nooit zonder Jezus Christus.

Door Hem zult u zich tevoren moeten laten verlossen. Van Hem zult u voor uzelf kracht en genade moeten afsmeken, die u dan echter ook in overvloed in ontvangst zult mogen nemen, omdat u het verlangen hebt vrij te worden van de vijand van uw ziel. Dus zult u een beroep moeten doen op de genaden van het verlossingswerk. U zult moeten vragen om kracht en versterking van wil aan degene die door Zijn dood aan het kruis deze genadeschat verwierf. Wanneer u als mens op deze aarde komt, heeft mijn tegenstander nog macht over u.

En het gaat er in het aardse leven alleen om, of u uw wil van hem af en weer naar Mij toekeert, wat u echter alleen dan bewijst, wanneer u Jezus Christus erkent, omdat Ik zelf me in de mens Jezus heb belichaamd, om mijn liefde voor u in te schakelen, zodat u weer naar Mij terug zult kunnen keren.

Dus staat het erkennen van Jezus Christus gelijk met het erkennen van Mij zelf die u eens afwees, dus door middel van uw wil u van Mij scheidde. Deze grote zonde moest u verzwakken, want mijn liefdeskracht kon bij u niet meer werkzaam worden door uw weerstand.

En wil Ik dat u de weg naar Mij aflegt, dan moet Ik u tevoren kracht bezorgen. Dus moet Ik u iets schenken wat u niet kunt eisen: Ik moet u genaden verschaffen en deze moesten weer worden verworven door een ontzaglijk groot offer, dat de Liefde voor u brengen wilde. En dus moet onvoorwaardelijk ook het offer worden erkend en bijgevolg ook degene die het offer heeft gebracht. De mens Jezus die door de diepste liefde werd bewogen de gekluisterde zielen hulp te bieden. En in deze mens Jezus heb Ik zelf me belichaamd, omdat Ik de Liefde ben van eeuwigheid. Wilt u dus terugkeren naar Mij, wilt u uw weg over de aarde met succes afleggen, dan zult u nooit aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus voorbij kunnen gaan. Want van Hem ontvangt u eerst de kracht en versterking van uw wil, terwijl u anders zwak zult blijven en u zich nooit uit de macht van mijn tegenstander zult kunnen verlossen.

Alleen het aanroepen van Jezus Christus is voldoende om te laten zien dat u Hem erkent. En nu zal u uit Zijn onuitputtelijke bron van genaden toestromen wat u nodig hebt om weer tot het licht te komen, om krachtig en gelukzalig te worden.

Maar zonder Jezus Christus leeft u uw leven op aarde tevergeefs. U blijft in de diepte, want u wordt zolang vastgehouden, tot u Mij zelf in Jezus Christus aanroept. Want zolang is uw wil nog gericht op hem die u niet vrij laat, maar die geen macht meer over u heeft, zodra u zich aan de goddelijke Verlosser overgeeft, wat ook erkenning van Mij zelf is. En dan hebt u ook de proef van uw leven op aarde doorstaan.

Amen