Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Waar kom ik vandaan? Wat is mijn taak op aarde? Waar ga ik heen?

Uitgave 2010

Inhoud:

Lucas 15, 11-24

BD.6586 Motivering van de opheldering over het heilsplan en het doel van het aardse leven

Waar kom ik vandaan?

BD.7700 In het begin was het Woord
BD.8566 De toedracht van het scheppen der wezens - De afval van God * TB02 TB87

Welke betekenis heeft de schepping?

BD.7158 Reden van het ontstaan van de schepping * TB73 * TB105
BD.8564 Het proces van het terugbrengen * TB11
BD.5800 De schepping van de mens - De zondeval * TB03 TB117
BD.5967 Erfzonde * TB03 TB51 TB95 TB104 TBT1

Welke missie had Jezus Christus?

BD.8141 "En het Woord is vlees geworden!" * TB05 TB45 TBT1 TB110
BD.6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus * TB02 TB63 TB95 TB110

Waarom ben ik op aarde? Wat is mijn taak op aarde?

BD.8020 Het op de hoogte zijn van het doel en de motivering van het aardse leven * TB02 TB30 TB47
BD.3226 "Zoek eerst het rijk Gods"
BD.7153 Het bewust werken van de mens aan zijn ziel * TB11 TBT1 TB112
BD.7215 Verlokkingen van de wereld en overwinning * TB94
BD.8590 God verlangt van de mensen alleen liefde
BD.7157 Leed als louteringsmiddel of liefde
BD.7184 Smartelijke opvoedingsmiddelen * TBT1
BD.7321 De Goddelijke kruisdrager - Jezus Christus * TB65
BD.7228 De weg tot onder het kruis
BD.8453 Waarom is het noodzakelijk Jezus te erkennen? * TB51
BD.4654 Word als kinderen
BD.7280 Voorwaarden voor het bereiken van het kindschap Gods * TB109
BD.7303 Ernstig verlangen naar vereniging met God * TB72 TB125
BD.7367 Reiniging van het hart * TB43 TB109 TB124

Waar ga ik heen?

BD.8790 De onvergankelijkheid van de menselijke ziel * TB11
BD.7445 Gedachten aan de dood zijn gunstig voor de ziel * TB106
BD.4801 Het zalige lot van de rijpe zielen en de toestand van onvolmaaktheid in het hiernamaals * TB12
BD.5318 De nood van de zielen in het hiernamaals - Voorspraak - Verandering van wil * TB14
BD.7309 Krachttoevoer in het hiernamaals vereist liefdevolle hulpvaardigheid
BD.8339 Schemerlicht in het hiernamaals
BD.5624 Gelukzalig lot en werkzaamheid in het geestelijke rijk
BD.6312 Het weerzien in het hiernamaals * TB12 TB72 TB111 TB126
BD.5449 "In mijn Vaders huis zijn vele woningen" * TB44 TB106 TB106 TBT2
BD.7377 De band met God

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: