Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4654
31 mei 1949

Word als kinderen

"Word als kinderen". Ik heb welbehagen in de stille, deemoedige kinderliefde die Mij vol vertrouwen tegemoet komt, die behoefte heeft aan de liefde van de Vader en bij Hem beantwoording zoekt. "Word als kinderen". Als u zich werkelijk als kinderen voelt en de weg naar de Vader inslaat, als u bij Hem uw toevlucht zoekt, gaat u de juiste verhouding aan waarin u hebt gestaan bij het allereerste begin en die u zelf verbrak uit eigen wil. Keert u nu weer terug naar de Vader, dan is de ban verbroken. U wordt weer vrije kinderen van God. U hebt de weg naar Mij teruggevonden en zult nu in mijn nabijheid gelukzalig kunnen zijn. U zult het levendig in u moeten voelen, dat Ik uw Vader ben, dat u mijn kinderen bent die - uit mijn liefde voortgekomen - eeuwig mijn vaderliefde bezitten. U zult bij het denken aan Mij vrolijk en rustig moeten zijn, door elke nood en droefenis onaangeraakt moeten blijven, in het vaste geloof dat de Vader u beschermt tegen elk gevaar van lichaam en ziel.

Het werkelijke vertrouwen kenmerkt pas de verhouding van een kind tot de Vader. En zolang u Mij niet dit vertrouwen toont, staat u nog niet in de verhouding van kind tot Mij. Dan bent u nog ver van Mij verwijderd en Ik ben vreemd voor u en niet voortdurend aanwezig. Waar een hart zich voor Mij opent, zo het met Mij tweespraak houdt vanuit het verlangen Mij in zich op te nemen, Mij te horen en te voelen, daar is er geen kloof meer tussen het kind en de Vader. Het is bij Hem en de Vader is voortdurend bij Zijn kind. De Vader hoort elk verzoek, elke vraag, en Hij bedeelt het kind zoals het nuttig voor hem is. Streef dus in de eerste plaats naar het recht van het kindschap, dat uit de juiste verhouding tot Mij voortvloeit. Want als u mijn ware kinderen bent, komen u ook veel rechten toe: dat de Vader steeds meteen voor Zijn kind zorgt, dat Hij het naar de voltooiing helpt, geestelijk en aards, dat Hij het onderricht en voedt met voedsel voor lichaam en ziel. U zult als mijn ware kinderen alles van Mij kunnen verlangen. Ik zal u niets weigeren en u voortdurend gelukkig maken met gaven van liefde, die Ik voor mijn kinderen steeds gereedhoud.

"Word als kinderen". Laat elke eigendunk achterwege en kom in alle deemoed met liefdevolle harten tot Mij en neem de overvloed van mijn liefde in ontvangst die Ik al mijn schepselen wil schenken. Nog op aarde moet deze verhouding van kind tot de Vader tot stand worden gebracht, wilt u echte kinderen van God worden met alle rechten in de eeuwigheid. En als u zich eenmaal aan Mij heeft overgegeven als willoos kindje, dan laat Ik u nooit meer van Mij weggaan. Ik waak over u en belet al het kwade de toegang tot u, opdat u niet meer verloren zult kunnen gaan voor Mij of u aan mijn tegenstander overlevert. Ik ben uw Vader van eeuwigheid en wacht alleen op het ogenblik waarop u in volledige kinderlijke liefde uw hart naar Mij opheft. Dan heb Ik u voor eeuwig teruggewonnen en bent u vrij. Want de Vader houdt Zijn kinderen niet onder dwang vast, zodra ze Hem in liefde onderdanig zijn, daar nu hun wil dezelfde is. En ze zullen alleen datgene willen wat mijn wil is en kunnen nooit meer falen.

Amen