Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7184
7 augustus 1958

Smartelijke opvoedingsmiddelen

En het zal steeds beter tot u doordringen hoe nodig u ondersteuning behoeft die u aards geen mens kan verlenen. Want wat op u zal aanstormen zijn zo duidelijk inwerkingen van krachten waaraan alleen Ik paal en perk kan stellen, hetzij door de natuur veroorzaakt of ook door het noodlot gewilde gebeurtenissen die niet door menselijke bijstand kunnen worden opgeheven, maar die over u mensen moeten komen, wil Ik u nog winnen voor het einde. Steeds vaker zult u horen over ongelukken en natuurcatastrofes. En zolang u daar zelf niet bij betrokken bent gaan ze helaas te vaak aan u voorbij zonder u bijzonder geraakt te hebben. En toch zouden ze kunnen volstaan om ook u tot nadenken te stemmen en u zou er zelf verschoond van kunnen blijven.

Maar vaak dwingt u Mij door deze onverschilligheid van u, over uzelf nood en ongeluk te laten komen op dezelfde manier, omdat Ik alleen dat ene zou willen bereiken, dat u Mij zelf vraagt om hulp, dat u zich in de nood tot Mij wendt en leert inzien dat er maar Een bestaat die u kan helpen en die het ook doet als u Hem daarom vraagt. Zolang het dagelijkse leven zonder bijzondere voorvallen verloopt, zolang is ook uw onverschilligheid schrikbarend, zowel tegenover Mij alsook tegenover de nood van de medemensen. Wordt u echter zelf getroffen, dan wordt u pas wakker en wordt u zich weer van uzelf bewust. En toch zou de ene dag na de andere vreedzaam voor u kunnen verlopen bij de juiste instelling ten opzichte van Mij, wanneer u de verhouding van kind tot Vader zou aanknopen die u van de voortdurende bescherming van de Vader verzekert.

Verwonder u daarom niet wanneer u mensen steeds weer uit uw rust wordt opgeschrikt door gebeurtenissen van de vreemdste aard. Vraag u niet af waarom een God zo wreed kan zijn, weet dat u zelf veeleer door uw onverschilligheid en stijfkoppigheid Mij juist aanleiding geeft tot zulke middelen die voor u wreed lijken en toch alleen voor uw bestwil moeten dienen. Wat voor u bijna onmogelijk is te geloven zal gebeuren en steeds weer zullen catastrofes op grote schaal mensenoffers eisen.

En wanneer u een dichtbij zijnd einde in aanmerking neemt, zal alles u ook duidelijk zijn. Maar hoe weinige geloven aan dit einde en hoe groot is het aantal van hen, wier ongeloof Mij tot andere middelen dwingt om hen nog te redden voor het einde. En zo moet u allen zich altijd voorbereiden op verrassingen die steeds alleen schrik en angst zullen veroorzaken. Ze kunnen niet uitblijven, omdat Ik ook diegenen niet wil opgeven die nog geen band met Mij zijn aangegaan. En deze moeten hard worden aangepakt. Maar ook het zwaarste leed en de vreselijkste belevenis kan voor hen tot zegen zijn wanneer ze maar de weg naar Mij inslaan - die Me dan ook bewijzen wil opdat ze leren geloven in Mij en aan mijn liefde voor hen.

Amen