Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Zelfoverwinning

De moeilijkste opgave op aarde, die echter absoluut noodzakelijk is wanneer we het eeuwige leven willen verwerven

Uitgave 1998


Inhoud:

BD.2083 Misbruik van de gaven die de mens van het dier onderscheiden
BD.3244 Zelfkennis - Arbeid aan de ziel - Genade - Deemoed
BD.3821 Dringende vermaning om de materie los te laten
BD.4919 Deemoed - Arrogantie - Gevaar
BD.5913 Strijden of dienen * TB69
BD.6202 Levensopgave: dienen in liefde
BD.6286 Strijd tegen begeerten en hartstochten * TB76 TBT1
BD.6359 De brede en de smalle weg
BD.6738 Strijd om het bestaan is absoluut noodzakelijk
BD.7110 Rijkdom of armoede zijn noch gunstig noch 'n belemmering om zalig te worden
BD.7307 Geregelde zelfbeschouwing is nodig * TB125
BD.7344 Onafgebroken strijd tegen de wereld * TB112
BD.7367 Reiniging van het hart * TB97 TB109 TB124
BD.7401 Matigheid
BD.7530 Bewust werken aan de ziel * TB54 TB125
BD.7736 Over matigheid en kastijding
BD.7803 De geestelijke hoogmoed en het gevaar ervan * TB69 TB76
BD.8064 Innerlijke zelfbeschouwing * TB125
BD.8281 Het gevaar van arrogantie * TB69 TB76 TBT1
BD.8523 Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken * TB125
BD.8571 Het doel van het bestaan op aarde als mens

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: