Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3821
9 juli 1946

Dringende vermaning om de materie los te laten

Begrijp de tijd en richt uw leven daarnaar in. Wie zich in deze tijd niet van de goederen der wereld kan losmaken, zal het hard te verduren hebben in de laatste tijd voor het einde, want alles zal hem worden afgenomen, vooropgesteld, hij behoort niet tot hen die helemaal verworpen zijn, aan wie alles gegeven zal worden, opdat ze geheel en al met Mij breken. Dan moet Ik met geweld van u nemen wat u vrijwillig niet kon opgeven, als Ik u ervan wil redden om helemaal een prooi te worden van hem die uw eeuwige verderf wil. Want de aardse materie is zijn deel en mag dus nooit principe van uw leven zijn, veeleer moet u de materie slechts gebruiken om de hoognodige behoeften van uw lichaam te dekken, om uw zielen des te rijkelijker te kunnen bedenken, want dit alleen is nodig in de komende tijd omdat u nog maar een korte tijd rest tot het einde. Vult u die echter met de zorg om uw lichamelijk welzijn dan zal de ziel karig bedacht worden en onuitsprekelijk te leiden hebben als Ik haar nog wil redden van de ondergang.

Ontneem het lichaam daarom al het overbodige en bedenk daarmee uw naaste die hulpbehoevend is, want de nood zal groot zijn doordat Ik dit toelaat. Onderken de laatste tijd voor het einde daaraan, dat er 'n grote nood over de aarde rondgaat, die u echter niet zult kunnen afwenden en die nog hoger wordt door mijn wil, door mijn laatste ingrijpen voor het einde. Dan zult u allen moeten beseffen dat Ik u alleen maar het hoognodige voor het lichaam niet wil ontnemen, dat Ik uw denken meer op de ziel, op het geestelijke, wil richten en dat u zich gelaten aan mijn wil moet onderwerpen. Let niet op het lichaam en zorg alleen maar voor uw ziel, dan neem Ik de bekommernis voor uw lichamelijk welzijn over en zorg voor u tot aan het einde, en u zult ook de laatste periode van uw leven kunnen verdragen, omdat Ik u help.

En dus maak u vrij van alle aardse materie, maak u er in uw hart los van en wat u bezit, deel dat gaarne met de naaste die hulpbehoevend is. En u zult ondanks de uiterlijk meest eenvoudige omstandigheden, geen gebrek hoeven te lijden, en u zult kunnen leven en werken omdat uw ziel dubbel ontvangt wat uw lichaam weggeeft. Ik moet u de aardse goederen ontnemen als u ze niet vrijwillig opgeeft. Ik moet het losmaken met geweld bewerkstelligen als u te zwak bent u er zelf van te ontdoen. Toch is het heel wat beter als u het scheiden ervan al tevoren in het hart voltrekt, als u zich niet meer tot slaaf van de materie laat maken, integendeel vrij uit uzelf alles aan Mij overlaat, als u alles wat u bezit aan Mij opoffert, dan geef Ik u terug wat u nodig hebt en maak u ook het aardse leven lichter, en u zult de tijd tot het einde goed gebruiken voor uw ziel.

Want als Ik u zeg dat uw leven nog maar kort is, waar zorgt u dan nog vol angst voor? Alle aardse goederen zult u moeten achterlaten met de dood van uw lichaam, maar de ziel blijft er nog aan geketend, ook in het geestelijke rijk, als zij zich er niet al van heeft losgemaakt op aarde. En daartoe wil Ik haar helpen opdat ze al op aarde leert te overwinnen en vrij wordt van elk verlangen ernaar.

Maak u los van de materie. Deze oproep laat Ik nadrukkelijker dan ooit weerklinken, want de zorg om uw ziel is het voornaamste in de komende tijd.

Amen