Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Verstand - Weten - Inzicht

God zelf openbaart ons het verschil tussen wereldlijke kennis en geestelijk weten

Inhoud:

BD.3137 Juist gebruikte denkarbeid - De wil
BD.4705 Weetgierigheid - Onbegrensd weten * TB51
BD.5331 Aardse kennis in het hiernamaals
BD.5754 De houding van de verstandsmensen tegenover de gaven van de geest
BD.6633 Aardse grenzen kunnen overschreden worden op geestelijke wijze
BD.6729 Het ontvangen van de waarheid vraagt het prijsgeven van de kennis die men al heeft
BD.6931 Aardse kennis is geen wijsheid * TB68 TB118
BD.7251 De liefde is de sleutel tot de wijsheid
BD.7428 Kennis door studie - of door de geest
BD.7507 Is er een bepaald weten op aarde nodig? - De geboden van de liefde
BD.7813 Het licht van het inzicht door het aanspreken van God
BD.8031 Liefde - Weten - Waarheid
BD.8069 "Ik zal het verstand van de verstandigen verwerpen" - De verantwoording van de onderwijzenden
BD.8134 Door de liefde komt u tot inzicht
BD.8210 Geestelijk weten toont de verbinding met God aan
BD.8474 Het weten wordt gegeven volgens de rijpheid van de ziel
BD.8519 Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid * TBT1
BD.8617 Geestelijk weten is hoger te waarderen dan de resultaten van het verstand
BD.8959 Een scherp verstand is geen garantie voor het inzien van de waarheid
BD.9017 De liefde en de verlossing door Jezus Christus ontsluiten het weten over alle dingen
BD.9029 Alleen de waarheid voert naar het licht * TB49 TB132

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: