Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6729
5 januari 1957

Het ontvangen van de waarheid vraagt het prijsgeven van de kennis die men al heeft

Van buiten af zal u steeds weer geestelijk goed worden gebracht, waarvan de waarde echter alleen dan groot is, als het uit dezelfde bron is ontsprongen als het u uit den hogen toegezonden woord - dat uit de Oerbron der Wijsheid zelf gestroomd is. En dat kunt u, die mijn woord rechtstreeks ontvangt, zeer spoedig beoordelen, omdat u reeds een weten ontsloten is, dat u bekwaam maakt juist en passend te oordelen, en dat daarom ook iedere geestelijke lering met dit weten moet overeenstemmen.

Ik vul al mijn kinderen met mijn geest die zich tot Mij wenden in een diep verlangen naar de waarheid, die dus bereid zijn Mij en de waarheid te dienen, doordat zij deze verbreiden willen. Want omdat de dwaling het grootste gevaar is voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen, zal Ik steeds zorgen deze dwaling door de waarheid onschadelijk te maken. Dus zal het toezenden van de waarheid mijn voornaamste zorg zijn en ieder die Mij zijn dienst aanbiedt, ieder die zelf vervuld is van een verlangen naar de waarheid, wordt door Mij aangenomen om die te verspreiden.

Maar juist dit verlangen naar de waarheid moet aanwezig zijn om ook door mijzelf de waarheid te kunnen ontvangen. Ik verheug Mij over ieder streven naar het goede en ware. Ik verheug Mij, als steeds weer een mens dit grote waarheidsverlangen te kennen geeft, als hij met een leeg hart tot Mij komt om het door Mij te laten vullen. Want alleen dan kan hij de zuivere waarheid in ontvangst nemen, als hij bereid is de vroegere kennis die hem niet door Mij is toegezonden, op te geven. Deze kennis kan ook overeenstemmen met de waarheid, maar dan zal die hem ook door Mij toegestuurd worden, alleen moet dit "zich helemaal ontdoen van geestelijke opvattingen" er aan vooraf zijn gegaan om een vermengen van verschillend waardevolle leringen te verhinderen en zodoende, de zuivere waarheid niet in gevaar te brengen.

Maar juist deze eis van Mij wordt maar zelden in acht genomen en maar zelden wordt aan deze eis voldaan. En daarom is het ook maar zelden mogelijk een opnamevat te vinden dat zich als geheel geleegd voor de goddelijke geestesstroom opent en nu gevuld kan worden met 'n kostelijke inhoud. Want de zuivere waarheid uit Mij is een kostelijk goed. Ze is een stroom van boven, een weggeven van mijzelf, een genadegave, aangeboden door mijn vaderlijke liefde, die haar kinderen wil terugwinnen voor eeuwig.

En dat kostelijke goed moet zorgvuldig beschut worden voor verontreiniging, voor vermenging met ander geestelijk goed dat mijn gaven waardeloos zou kunnen maken. Wat Ik u aanbied door het innerlijke woord, wat dus duidelijk door mijn rechtstreeks aanspreken u toevloeit, moet daarom ook zoveel mogelijk woordelijk worden weergegeven, het mag niet tot inhoud worden gemaakt van verstandelijke uiteenzettingen en met eigen gedachten vermengd worden, want menselijk denken is niet vrij van dwaling - omdat het door mijn tegenstander heel makkelijk beïnvloed kan worden.

Alleen als een mens voor Mij in mijn naam spreekt over dat wat mijn geest hem geopenbaard heeft, kan hij er zeker van zijn dat dan ook mijn geest door hem werkt en Ik hem de woorden die hij uit moet spreken, in de mond leg. En daarom leg Ik iedere ontvanger van mijn woord met alle nadruk op het hart mijn woord zuiver te houden. Want waar Ik spreek, waar Ik mijn woord naar de aarde zend, daar is waarlijk een toevoeging door mensen niet meer nodig, maar eerder een gevaar waarvoor Ik waarschuw. Want wat u nodig hebt aan kennis dat deel Ik zelf aan u uit, wat u niet bezit,hoeft u niet te weten voor de missie waarvoor Ik u heb uitgekozen, waarvoor Ik u opleid, opdat u ze vervullen kunt. En steeds zal Ik zelf u geven wat u wenst te ontvangen en u zult altijd in het bezit zijn van de zuiverste waarheid.

Amen