Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het Probleem Christus

God zelf openbaart ons het geheim van Golgotha

Uitgave 1994


Inhoud:

BD.5478 Het bloed van Christus - De zondeschuld * TB122
BD.6233 Lijden en sterven * TBT1 TB110
BD.6531 Het nederdalen ter helle - De vijandschap van lucifer * TB81 TB110
BD.6579 "Niemand komt tot de Vader" * TB104 TB132
BD.6860 Zonder Jezus Christus wordt men niet vrij * TB03
BD.6938 Laat het kruisoffer niet tevergeefs gebracht zijn * TB71 TBT1
BD.6951 Jezus kwam als Redder in de nood * TB110 TB113
BD.6958 De juiste weg wordt de mensen getoond * TB71 TB132
BD.6969 Het geloof in Jezus Christus loopt gevaar
BD.6985 De geestelijke missie van de mens Jezus * TB104 TB117 TB127
BD.7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht * TBT1 TB110
BD.7024 De ware houding tegenover het verlossingswerk van Jezus * TB95
BD.7031 "Mij is gegeven alle macht in de Hemel en op aarde!" * TB117
BD.7034 Verlossing alleen door Jezus Christus
BD.7055 De verbreiding van het evangelie in de wereld (Matth. 24,14)
BD.7066 De verlossende kracht van de naam Jezus * TB122
BD.7083 Het werk van erbarmen door de mens Jezus * TB93 TB110
BD.7096 Verspeel niet het eeuwige leven * TB106 TBT2
BD.7136 De oerzonde en de betekenis van het verlossingswerk * TB122
BD.7250 Bewijzen voor het bestaan van Jezus op aarde * TB77 TB110
BD.8141 "En het Woord is vlees geworden!" * TB45 TB97 TBT1 TB110
BD.8158 Verrijzenis van Jezus
BD.8189 De hemelvaart van Jezus Christus * TB117
BD.8201 "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" * TB110
BD.8250 God en Jezus is één - De menswording van God * TB58 TB77 TB104 TB110 TB117
BD.8445 Kennis over het verlossingswerk van Jezus Christus
BD.8463 Jezus heeft onmetelijk geleden * TB127

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: