Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

De geestelijke oerschepping - De val van Lucifer en de oergeesten

Uitgave 2014

Inhoud:

BD.8806 De kennis van de oerschuld is nodig om het verlossingswerk te begrijpen * TB03 TBT1
BD.8397 Geestelijke toestand van de mensen voor de kruisdood - Boek der boeken * TB16 TB73
BD.8127 Het Oercentrum van licht en kracht
BD.0750 Ik ben het begin van alle dingen * TB04
BD.5693 Oerwet: liefde
BD.5414 In het begin was het Woord
BD.5598 Ik ben sinds eeuwigheid - De schepping van Lucifer
BD.7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens * TB81 TB105 TB110
BD.8878 Uitleg van de scheppingshandeling - Over de wil van de wezens
BD.5645 Hoe lang kon Lucifer scheppen? * TB51
BD.7932 Heeft God de val veroorzaakt? * TB17 TB123
BD.6991 De vrije wil was aanleiding om van God af te vallen - Vergoddelijking * TB18
BD.8055 De beproeving van de wil van het eerst geschapen wezen
BD.8672 De reden van de afval van Lucifer van God * TBT1
BD.6765 De val in de diepte gelijk aan het ontbreken van inzicht
BD.6954 Lucifer en zijn afval van God
BD.7471 De afval van de wezens van God
BD.8797 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (1) * TB92
BD.8798 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (2) - Voortzetting van BD.8797 * TB92
BD.8975 De scheppingsdaad was voor God een daad van verblijding
BD.8863 Hoe is het kwade ontstaan? * TB17
BD.8887 Wanneer en waarom werd het volmaakte onvolmaakt?
BD.8755 Het werk van de niet gevallen oergeesten
BD.8868 Verschillen in rang van de geschapen wezens
BD.6207 Vergoddelijking van de geschapen wezens * TB131
BD.8631 God kent sinds eeuwigheid de wil van de schepselen
BD.6087 Oerzonde - Liefdesstraling - Jezus Christus

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: