Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6087
23 oktober 1954

Oerzonde - Liefdesstraling - Jezus Christus

De eerste zonde van de opstand tegen Mij heeft de verre afstand van mijn schepselen van Mij tot gevolg gehad, want met het afwijzen van Mij zelf wezen ze ook mijn liefdeskracht af. Ze traden zelf uit de stroomkring van mijn liefde en verwijderden zich steeds verder van Mij.

Weerstand tegen Mij is dus hetzelfde als het afwijzen van mijn liefdeskracht. Om deze reden kan ook geen mens die zich innerlijk nog tegen Mij verzet, door mijn liefdeskracht worden doorstroomd. En als weerstand is al te beschouwen, wanneer hij niet in Mij gelooft en daarom geen verbinding heeft met Mij. Dan staat hij dus buiten de stroomkring van mijn liefde. Hij kan niets van mijn liefde gewaarworden omdat hij zich niet vrijwillig openstelt en genegen is met Mij in verbinding te treden. Mij niet erkennen wil zeggen: helemaal in de macht te zijn van diegene die eens in opstand kwam tegen Mij en daardoor mijn tegenstander werd. En diens plan is, alle schepselen zo te beïnvloeden dat zij eveneens Mij als niet bestaand ervaren, dat ze niet geloven in een Wezen dat hen schiep en met hen in verbinding wenst te staan. Maar dit niet-erkennen heeft ook volledige krachteloosheid tot gevolg en duisternis van het denken.

Licht en kracht kunnen alleen van Mij worden betrokken. En licht en kracht versmaden zij omdat ze de Gever van licht en kracht versmaden, omdat ze geen geloof hebben in de Oerbron van licht en kracht, uit welke ook zij zijn voortgekomen. Maar in dezelfde mate zoals ze deze Oerbron afwijzen, maken ze zichzelf onbekwaam door deze Oerbron te worden gevoed. En ze blijven zo zonder licht en kracht tot ze in vrije wil op deze Bron aansturen, tot ze de Macht erkennen die hen geschapen heeft en zich nu vrijwillig openstellen om voorzien te worden van goddelijke liefdeskracht, tot ze zich verbinden met de Schenker van licht en kracht. En nu ontvangen ze onbeperkt wat ze nodig hebben om gelukzalig te worden, om weer de oorspronkelijke staat binnen te gaan die ze eens vrijwillig verlieten.

Iedere mens die zich naar Mij keert, zal rijkelijk mogen ontvangen. Want mijn liefde raakt nooit op. Ze wil ononderbroken geven en gelukkig maken en verlangt alleen geopende vaten waarin ze kan uitstromen. En zodra in de mens de serieuze wil is ontwaakt om in verbinding te treden met de Macht die hem heeft geschapen, keert hij zich af van de oerzonde, de opstand tegen Mij, en hij zal zeker het doel bereiken met hulp van de goddelijke Verlosser Jezus Christus die Zijn bloed heeft vergoten ter wille van deze grote oerschuld, die oneindig geleden heeft en gestorven is aan het kruis om voor de verzwakte mensheid een schat van genade te verwerven, versterking van de wil en het inzien van haar schuld.

Iedere mens kan nu de verre afstand van Mij verkleinen. Iedere mens kan vergeving ontvangen voor de grote schuld van de vroegere opstand tegen Mij. Iedere mens kan weer in de stroomkring van mijn liefde binnengaan en licht en kracht ontvangen in overvloed, wanneer hij zich van de genaden bedient die hem door het verlossingswerk van Jezus Christus rijkelijk ter beschikking staan, wanneer hij Mij erkent Die als mens Jezus voor u de schuld heeft afgelost door mijn dood aan het kruis.

Amen