Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Zin en doel van de schepping

Uitgave 2011

Inhoud:

BD.6591 Kennis van de gang tijdens de voorontwikkeling

De oorsprong van de schepping is God

BD.2771 Het geloof in God als oorsprong van de schepping
BD.3148 De schepping is het bewijs van de eeuwige Godheid

Het oorspronkelijk geschapen geestelijke en zijn val

BD.7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens * TB81 TB110 TB120
BD.7158 Reden van het ontstaan van de schepping * TB73 TB97

Omvorming van de geestelijke scheppingen in materiële scheppingen

BD.4097 De schepping van de wereld - Mozes - Beeldspraak
BD.3495 Geestelijke en materiële scheppingen
BD.7849 Wat is de schepping? - Omgevormde kracht
BD.8770 Er zijn eeuwigheden nodig geweest voor het scheppingsproces * TB16 TBT1

Scheppingen in het universum

BD.1919 Hemellichamen - Verschillende lichtsterkte - De zin ervan * TB44
BD.7942 Het ontstaan van het scheppingswerk "aarde" * TB03 TBT1

Aardse scheppingen

BD.1810 Scheppingen - Miniaturen
BD.6727 Wanneer wordt het geestelijke in de materie vrij?

De schepping mens

BD.2330 Levensomstandigheden overeenkomstig de graad van rijpheid van de ziel en voorkennis daarvan
BD.2344 De ziel - Drager van alle scheppingswerken * TB02 TB112
BD.2540 Het doel van de schepping is de aanpassing aan God
BD.3345 Meervoudige gang door de schepping - Heilsplan Gods - Het herkennen in het lichtrijk

Het overwinnen van de materie

BD.5087 De wereld is alleen middel tot het doel - Overwinnen van de materie
BD.7108 Door God toegekende vreugden - Scheppingswonderen

Het veranderen en verwoesten van scheppingen

BD.2313 Voortijdige verwoestingen en de gevolgen * TB84 TB123
BD.2910 Omvorming van de materie - Oplossen - Ontwikkelingsgang
BD.8768 Geen scheppingswerk is zin- en doelloos * TB84

Nieuwe scheppingen

BD.3943 Gods wil om te scheppen - Geestelijke en stoffelijke scheppingen
BD.7268 Het heilsplan van God vereist steeds nieuwe scheppingen

Hernieuwde kluistering in de materie

BD.3255 Een nieuwe ontwikkelingsgang - Het verbannen van het geestelijke
BD.4631 De kwellingen van een hernieuwde kluistering in de materie * TB37

Scheppingen van de nieuwe aarde

BD.4369 De nieuwe aarde - Scheppingen - Het paradijs
BD.6148 De verdere ontwikkeling op de nieuwe aarde

Geestelijke scheppingen in het hiernamaals

BD.1812 De geestelijke wereld - Paradijselijke staat
BD.3316 Verschillende sferen in het geestelijke rijk * TB12

-----

BD.5703 Doel van de Schepping - Ontwikkelingsgang * TB72

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: