Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5703
21 juni 1953

Doel van de schepping - Ontwikkelingsgang

De wereld met alle voor jullie zichtbare scheppingen dient slechts dit ene doel, het terug voeren van het eertijds van God afgevallen geestelijke, dat in ontelbare afzonderlijke substanties of geestvonken in deze scheppingen verbannen is, om zich in voortdurende wisseling van zijn verblijf, in steeds veranderend uiterlijk omhulsel weer langzaam positief te ontwikkelen, tot een zekere graad van rijpheid, die dan de belichaming van dit geestelijke als ziel in de mens mogelijk maakt, in welke nu de laatste terugkeer tot God uit vrije wil moet plaatsvinden.

Het is waarlijk een eindeloos lange weg, die het geestelijke gegaan is vóór de belichaming als mens, het is een weg, die in grenzeloze kwelling van kluistering begon en kluistering bleef voor eindeloos lange tijd, tot dan de boeien versoepelden en steeds losser werden, doch steeds voor het geestelijke een toestand van gebondenheid bleef, waaruit de mens zich echter verlossen kan, wanneer hij dat wil.

Jullie mensen zijn dus met jullie ziel door al deze voor jullie zichtbare scheppingen heen gegaan, en jullie zijn nu in het laatste stadium van jullie ontwikkeling op aarde aanbeland. Jullie hebben hier alleen nog jullie laatste opdracht te vervullen, om dan, van alle aardse boeien ontdaan, weer het rijk te bewonen dat jullie eens uit vrije wil verlaten hebben door jullie verzet tegen God.

En deze laatste opgave voor jullie op aarde is, in vrije wil jullie volledig schikken naar de eeuwige Godheid, omdat jullie eertijds tegen God in opstand kwamen. In liefde te dienen, omdat jullie destijds in liefdeloosheid wilden heersen, weer volkomen te worden door de liefde, omdat jullie je zelf van alle goddelijke eigenschappen hebben beroofd door jullie zonde tegen God.

Jullie moeten weer vol licht en kracht worden, zoals jullie dat waren vanaf het eerste begin.

Want jullie zijn in alle volkomenheid uit God voortgekomen wezens, die echter gespeend zijn van elk inzicht in hun zijn, omdat ze verstoken zijn van alle liefde, omdat ze zich verwijderden van God en zodoende niet meer met Zijn liefde doorstraald konden worden, omdat elke weerstand tegen God ook de straling van Zijn liefde onwerkzaam laat worden, ofschoon Gods liefde voor zijn schepselen eeuwig niet ophoudt. Het ontwikkelingsproces uit de diepte naar omhoog vindt plaats in alles en door alles, wat jullie zien. En zodoende is jullie in het kort de zin en het doel van de schepping verklaard en ook de zin en het doel van jullie leven op aarde. Jullie mogen en moeten dit weten, om bewust het laatste doel op aarde na te streven, zoals jullie echter ook op de hoogte moeten zijn van Degene, die jullie aller God en Schepper is, maar die door jullie als Vader gezien en geliefd wil worden, om jullie nu de kracht van Zijn liefde te kunnen laten toestromen in die mate, dat jullie je oorspronkelijke toestand weer bereiken, dat jullie als Zijn kinderen het leven op aarde beëindigen en tot Hem terugkeren in jullie vaderhuis, om met Hem en vanuit Zijn wil nu te kunnen scheppen en werken, zoals het jullie bestemming is in eeuwigheid. Om jullie mensen nu naar dit weten, dit inzicht te voeren, spreekt Hij zelf jullie aan, Hij laat jullie Zijn woord vernemen, en Hij onderricht jullie door Zijn woord, Hij geeft jullie Zijn wil in overweging, waarvan de vervulling jullie onvermijdelijk weer de graad van rijpheid oplevert die jullie vrijwillig opgegeven hebben. Hij verlangt slechts de omvorming van jullie wezen naar liefde.

Als jullie deze wil van Hem vervullen, dan is ook jullie positieve ontwikkeling gewaarborgd, dan vervullen jullie je aardse opdracht, dan is de weg uit de diepste diepte naar boven met succes afgelegd, zodat jullie weer verenigd zijn met God, van wie jullie je destijds afgescheiden hebben, en dat jullie nu verenigd blijven met Hem tot in alle eeuwigheid.

Amen