Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Jezus Christus als mens en als God

Uitgave 2013

Inhoud:

BD.5789 Uitleg over de missie van Jezus noodzakelijk
BD.2289 God is de Liefde - Het mysterie van de liefde *TB113
BD.5612 Het eerstgeschapen wezen - Drager van het licht - Afval van God * TB03 TBT1
BD.5800 De schepping van de mens - De zondeval * TB03 TB97
BD.5421 De brug vanuit het rijk van licht is Jezus Christus
BD.8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? * TB75 TB110 TBT1
BD.8353 De Messias, de Redder van de mensheid
BD.6642 De ziel van Jezus * TB110
BD.8586 Wat was het lichaam van Jezus? * TB110
BD.4175 De knaap Jezus, God en mens
BD.8486 Het leven van Jezus voor zijn leerjaren * TB110
BD.3621 "Wie Mij ziet, ziet de Vader" * TB58
BD.7056 De strijd van Jezus tegen de verzoekingen * TB88 TB110
BD.6985 De geestelijke missie van de mens Jezus * TB05 TB104 TB127
BD.6088 Jezus was zich tevoren van Zijn werk bewust * TB110
BD.8791 Goede Vrijdag (2)
BD.7992 De vrije wil van de mens Jezus * TB110
BD.5215 De liefde heeft het verlossingswerk volbracht * TB45
BD.8185 De offerdood mocht niet tot geloof dwingen
BD.1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één" * TB110
BD.7693 Verrijzenis en vergeestelijking van Jezus * TB110
BD.8574 De vergeestelijking van het lichaam van Jezus * TB110
BD.8189 De hemelvaart van Jezus Christus * TB05
BD.8250 God en Jezus zijn één - De menswording van God * TB05 TB58 TB77 TB104 TB110
BD.8422 Jezus is God * TB52 TB110
BD.7031 "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde" * TB05
BD.8587 De juiste uitleg van het verlossingswerk en de menswording van God
BD.5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus * TB104 TB110 TB127

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: