Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het verlossingswerk van Jezus Christus

Uitgave 2009

Inhoud:

Inleiding

BD.8787 Er is een weten nodig om het verlossingswerk te begrijpen

De schuld van de wezens

BD.8880 Het afwijzen van de liefdeskracht was de "zonde" * TB113
BD.5967 Erfzonde * TB03 TB51 TB97 TB104 TBT1
BD.9005 Hoe is de zondeval van de eerste mensen te begrijpen? * TB03
BD.8670 De oerschuld kon niet door het wezen zelf teniet worden gedaan

Het werk van de verlossing: Verzoening van de schuld door Jezus Christus

BD.6189 Het werk van verlossing - Losprijs - Vrije wil
BD.6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus * TB02 TB63 TB97 TB110
BD.8898 God zelf volbracht het verlossingswerk

De invloed van de tegenstander op de mensen

BD.6596 Geestelijk laag niveau gevolg van de niet gedelgde zondeschuld
BD.8550 Waarheidsgetrouwe opheldering over Jezus en het verlossingswerk

Vergeving van de zondeschuld door Jezus Christus

BD.3277 Heeft Jezus Christus alle mensen verlost of zijn alle mensen verlost? * TB50 TB77 TB110
BD.7330 Er is geen delging van de schuld zonder Jezus Christus * TB52 TB127
BD.9010 Het inzien en bekennen van de schuld * TB104

Verlossing in het hiernamaals

BD.5740 Verlossing uit de diepte - Reddingswerk
BD.7085 "Jezus, mijn Verlosser, leeft" * TB128

Het erkennen van het verlossingswerk van Jezus Christus

BD.5952 "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" * TB52 TB106
BD.6449 Overtuigd erkennen van Jezus Christus * TB127
BD.7369 Verlossingswerk vereist vrije wil
BD.8420 Pas door het verlossingswerk is een "vergoddelijking" mogelijk * TB92
BD.7024 De ware houding tegenover het verlossingswerk van Jezus * TB05

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: