Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Wilsvrijheid

De wil van de mens onderscheidt hem van het dier - Waarom hebben we een vrije wil? - Lot en wilsvrijheid - De opdracht in ons aardse leven

Uitgave 1996


Inhoud:

BD.4553 De gebrekkige toestand van de mens beantwoordt aan zijn wil
BD.4993 Geestelijke dwang - Dogma * TB79 TB108
BD.5141 Onterecht bezwaar dat we, door het noodlot bepaald, slecht moeten zijn * TBT2
BD.5378 De wil wordt beoordeeld, ook als de daad niet kan worden uitgevoerd
BD.5648 Het aardse levenslot stemt overeen met de wil
BD.6320 Dienen in vrije wil - Eigenliefde * TB76
BD.6621 Afgedwongen handelingen zijn zonder waarde voor de eeuwigheid
BD.6991 De vrije wil was aanleiding om van God af te vallen - Vergoddelijking * TB120
BD.7051 Het lot wordt bepaald door de vrije wil * TB123
BD.7213 De staat van het verantwoordelijk zijn - Geopende harten
BD.7271 Heeft de mens een vrije wil?
BD.7359 Het rijk der hemelen lijdt geweld
BD.7762 Versterking van wil en Toevoer van kracht door Jezus
BD.8143 De wil beslist vrij
BD.8418 Genade van het verlossingswerk: 'n versterkte wil
BD.8683 De uitwerking van de vrije wil
BD.8753 De vrije wil moet geestelijk weten aannemen
BD.8776 Geestelijke duisternis - Het loochenen van de vrije wil
BD.8777 Gods volmaaktheid kent geen beperking van tijd en ruimte
BD.8850 De vrije wil moet de waarheid aannemen
BD.9026 Algemene overgave en totale onderwerping van de wil * TB116

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: