Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

VOORWOORD


Profetisch Woord volgens de belofte in Johannes 14.21
Meer dan 9000 (negenduizend) openbaringen ontving Bertha Dudde vanaf 15 juni 1937 tot aan haar heengaan op 18 september 1965, door het "innerlijke woord". De openbaringen van de Heer die Bertha Dudde mocht ontvangen zijn gegeven in een voor iedere mens begrijpelijke taal. Ze zijn dus aangepast aan het begripsvermogen van de mensen in de tegenwoordige tijd. In de monoloog-vorm geeft de Heer ons door Bertha Dudde vele openbaringen over onze verhouding tot Hem, en over de geweldige gebeurtenissen welke in onze tijd staan te gebeuren. Daarom mogen wij ook uit overtuiging over Bertha Dudde spreken als de profetes van de eindtijd. Wie Bertha Dudde was en hoe zij leefde staat in een korte biografievermeld.
Deze geschriften zijn niet confessioneel!
Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14:21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door: Vrienden van de nieuwe openbaringen

Nieuwe vertalingen:
Van de 9030 openbaringen zijn er nu 3232 vertaald in het Nederlands. Wij willen een oproep doen aan degene die zich geroepen voelt mee te helpen aan nieuwe vertalingen.

Contact en informatie:
Stuur e-mail naar de beheerder van deze website

Gebruik van de tekst, voor alle toepassingen, is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.