Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8973
9 mei 1965

Geloof en liefde leiden naar de vereniging met God

Wanneer u zich mijn eindeloze liefde voor ogen houdt, die het bitterste lijden en sterven voor uw zonden op zich heeft genomen om voor u de poort naar het lichtrijk weer te openen, dan zou het werk van verzoening u alleen al moeten aansporen Mij weer lief te hebben met alle innigheid waartoe u in staat zou zijn.

Maar juist daar ontbreekt het u aan, u zult een zodanige liefde niet meer op kunnen brengen, omdat mijn tegenstander u nog gevangen houdt en hij alles zal doen om u te hinderen bij het werkzaam zijn in liefde. Maar dat u helemaal tot niets in staat zou zijn, is niet het geval, omdat u een klein vonkje van mijn liefde in u draagt, dat u maar hoeft te voeden zodat het in u groeit tot een heldere vlam. Maar wederom is daar uw wil voor nodig, die vrij is en noch door Mij, noch door mijn tegenstander wordt gedwongen. En deze vrije wil maakt alles mogelijk.

Hij kan de innigste band met Mij tot stand brengen, maar hij kan zich ook helemaal aan mijn tegenstander overgeven.

Doch slechts de geringste wil naar Mij toe is al voldoende, dat Ik u kracht schenk en u voortdurend mijn eindeloze liefde bewijs.

En wanneer u nu Mij zelf in Jezus aanroept om hulp tegen hem, zal uw wil gesterkt worden en bent u ontsnapt aan mijn tegenstander. U streeft naar het licht, u leeft uw aardse leven doelbewust en bereikt ook het laatste doel: de vereniging met Mij. Maar wat moet u nu als eerste doen, opdat uw leven niet nutteloos is? Vooreerst zult u moeten geloven in een Macht die u geschapen heeft. Wanneer u deze Macht erkent, zal het voor u gemakkelijk zijn door middel van gedachten met haar in verbinding te treden, want het geloof in Mij is al een bewijs dat u zich los wilt maken van uw huidige heer, want deze zal trachten elk geloof in u aan het wankelen te brengen.

Maar u keert u vanzelf naar Mij toe en Ik zal u helpen de juiste weg te gaan die naar Mij leidt. Voor alles zal Ik u kennis doen toekomen over de goddelijke Verlosser Jezus Christus in wie Ik mens ben geworden en u uitsluitsel geven over dat wat Hij voor u betekent.

En zodra u van Hem weet dat u zich te allen tijde tot Hem zult kunnen wenden, dat Hij en Ik één zijn, zult u aan Hem ook uw schuld overdragen die aanleiding was van uw mens zijn op deze aarde.

En dan zal het u ook mogelijk zijn de grote liefde te voelen die Ik van u verlang, die nodig is om de vereniging met Mij aan te kunnen gaan. Dus zult u allen tot zo'n geloof kunnen komen in een Wezen dat bovenmate machtig is, wijs en liefdevol.

En dan zult u het ook kunnen liefhebben, wanneer u dit Wezen als uitermate volmaakt ziet.

Dan zult u ook weten dat u moet streven naar de vereniging met dit Wezen, dat u nog van Hem verwijderd bent door de vroegere zonde van afval, dat het u weer terug wil winnen en dingt naar uw liefde die de oerzonde alleen kan opheffen wanneer ze aan Jezus Christus is overgegeven, die de zondeschuld aan het kruis teniet heeft gedaan.

Alleen de liefde kan u weer naar Mij terugbrengen. Alleen liefde is nodig om weer het lichtrijk binnen te kunnen gaan, alleen liefde geeft u weer alle vermogens terug die u in de rijkste mate hebt bezeten en afgestaan. Alleen liefde is de band tussen Mij en u, want ze is uw oerelement, zoals ook Ik zelf de Liefde ben.

Gelooft u dus in Mij, dan is dit al de tot leven gewekte vonk die dit geloof voortbrengt en zij zal voortdurend meer opvlammen en tenslotte leiden naar de vereniging.

Geloof daarom in Mij, dat Ik ben, dat Ik u heb geschapen evenals alles wat u om u heen ziet. Dan zult u niet anders kunnen dan u in gedachten met Mij te verbinden. U zult daardoor kracht ontvangen. U zult wetend worden, dat wil zeggen: de juiste gedachten zullen door u stromen, zo dat u zich ook in de waarheid bevindt. Want dat is het overbrengen van de kracht van mijn liefde, dat u ook een kijkje mag nemen in gebieden die tevoren voor u gesloten waren.

Maar steeds is het ervan afhankelijk hoe uw graad van liefde is.

Laat daarom de liefde in u werkzaam worden, want de liefde is alles. Ze geeft u helderheid van denken en ook de kracht datgene uit te voeren wat u tot heil van uw ziel strekt. Ze zal u naar Jezus Christus leiden, en hebt u Mij nu in Jezus Christus herkend, dan gaat u ook zeker de weg naar de voltooiing. U zult terugkeren in uw vaderhuis, waaruit u eens vrijwillig was heengegaan.

Amen