Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8961
10 april 1965

Materie is verdichte geestelijke kracht

Al mijn scheppingen zijn het gevallen geestelijke, oerwezens die eens hun werkzaamheid weigerden en daarom omgevormd werden tot al die scheppingen, die u ziet en ook zulke die voor uw ogen verborgen zijn, maar het gevallen geestelijke deels als uiterlijke omhulling dient of zelf nog gebonden is in allerlei scheppingen. U zult moeten weten dat Ik de schepping liet ontstaan juist om reden van het geestelijke, dat er echter ook geestelijke scheppingen ontstaan en ontstaan zijn, die mijn wil alleen maar voor die wereld schiep die zich in het licht bevindt, dat deze scheppingen echter voor u niet voor te stellen zijn omdat ze tot de heerlijkheden behoren die Ik bereid heb voor hen die Mij liefhebben.

Zo is dus al het voor u zichtbare ook de verste sterren die voor u als lichtpuntjes te zien zijn - de wereld, die mijn grenzeloze liefde voor het gevallen geestelijke geschapen heeft, toch in haar aard evenwel zo veelzijdig dat ze ook het geestelijke in alle graden van rijpheid kan opnemen, maar die voor u niet kenbaar zijn. Wat voor u echter niet zichtbaar is, zijn de geestelijke scheppingen die mijn wil om voortdurend vorm te geven, buiten zich plaatste, die dus door u alleen dan kunnen worden gezien, wanneer u zelf een graad van rijpheid bereikt hebt die u het geestelijk schouwen mogelijk maakt.

Het getal van de gevallen wezens is voor u onbegrijpelijk groot en dit vraagt weer om eindeloos veel schoolgebouwen. U moet niet alleen de scheppingen van de aarde als zodanig bezien, ook wanneer er van "aardse" materie gesproken wordt - veeleer zijn al deze scheppingen meer of minder vaste substantie, die al naar de graad van hun afval, zich verder of minder ver van Mij verwijderd hebben, of ook geestelijke wezens die de afstand tot Mij al verkleind hebben maar toch nog niet de hoogste volheld van licht bereikt hebben. Doch al deze wezens zijn eens mijn tegenstander gevolgd toen hij afviel van Mij, alleen kon hij hen niet tegenhouden, toen ze zich van hem scheidden en niet tot in de uiterste diepte wegzonken. Hun substanties gebruikte Ik bij die scheppingen die veel makkelijkere levensvoorwaarden hoefden te bezitten, waarvoor dus niet zulke armzalige en schamele scheppingen vereist waren zoals de aarde ze te zien kan geven, omdat op haar de hardste substanties tot ontwikkeling moeten komen, maar deze rijping alleen op deze aarde voltooid kan worden met het bereiken van het kindschap Gods.

Mijn veelzijdigheid kent geen grenzen en u zult ook steeds weer nieuwe scheppingen mogen aanschouwen tijdens uw rijper worden, wanneer dit aardse leven u niet het resultaat heeft opgeleverd dat u geheel vergeestelijkt het lichtrijk kunt binnengaan, waar u heerlijke geestelijke scheppingen wachten, die u onmetelijk gelukkig zullen maken. Dat Ik nu echter ook materie kan laten ontstaan uit iets geestelijks dat niet gevallen is, hoeft niet betwijfeld te worden want voor Mij is niets onmogelijk, en elke materie is verdichte geestelijke kracht die zich dus verdicht heeft tot vorm.

Maar zo'n proces vindt alleen dan plaats wanneer Ik zelf daarmee een bepaald doel voor ogen heb, zoals dit gebeurd is, toen Ik voor een zuivere lichtgeest een uiterlijk omhulsel schiep waarin Ik zelf Mij wilde belichamen en dit eeuwig niet mogelijk kan zijn in de materie van een ziel die eens gevallen is. Want ook een niet gevallen geest die over de aarde gaat met het doel het kindschap Gods te bereiken, moet door de diepte heengaan en zal derhalve een aards lichaam nodig hebben, dat echter heel wat vlugger tot uitrijping komt omdat de weerstand tegen Mij makkelijker te breken is en die met zekerheid ook zijn doel in een aards leven bereikt. Maar Ik ben op de hoogte van de toestand van iedere ziel afzonderlijk, en het is mijn streven in zo kort mogelijke tijd mijn tegenstander de zielen te ontwringen en dus de oergeest Lucifer de ene ziel na de andere afhandig te maken, zodat er op het laatst alleen nog de verloren zoon achterblijft, die zich weer aan Mij zal overgeven, die Ik weer opneem, omdat hij is teruggekeerd in zijn vaderhuis.

Amen