Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8955
15 maart 1965

Alleen het gebed beschermt tegen de activiteiten van de tegenstander

Hoe meer het naar het einde toegaat, des te heviger is de activiteit van mijn tegenstander. En u allen zult het gewaar worden, want er gaat geen dag voorbij waarin u niet verontrust wordt of op een andere manier zijn boosaardigheid bespeurt. En niets helpt, dan dat u bidt, dan dat u zich met Hem verbindt, die Gebieder is, ook over hem die Hij overwonnen heeft door Zijn dood aan het kruis. Een innig gebed geeft u de vrede weer die hij van u wil roven. Want als u zich naar Mij keert, is zijn macht gebroken, al spant hij zich nog zo ijverig in u in onrust te storten. De gevechten met hem zullen steeds heviger worden, want hij laat niet na u in het nauw te brengen. En steeds weer moet Ik u zeggen dat alleen het gebed u beschermt tegen zijn activiteiten. Want dan geeft u er blijk van dat u Mij zoekt en van hem bevrijd wilt worden en dan kan Ik ook mijn Macht tegen hem gebruiken. Ik kan hem verhinderen met zijn kwellingen door te gaan, want door uw wil geeft u dan zelf aan Mij de voorkeur boven hem.

Maar in de eindtijd wordt zijn woeden steeds sterker en toch zal hij geen succes hebben bij de mijnen, bij hen die met alle innigheid naar Mij verlangen en Mij aanroepen om mijn bescherming. En wie zou Ik wel liever beschermen dan de mijnen die altijd met Mij verbonden willen zijn en die Mij hun diensten hebben aangeboden? Alleen moet u geloven dat Ik ook macht heb over hem, dat u niet onbeschermd aan hem bent overgeleverd en dat u de kracht zult hebben elke aanval van hem af te weren. En deze kracht moet u uit mijn woord halen. U moet u altijd verdiepen in dit woord, en om u heen zal licht zijn, dat hij echter ontvlucht, en dan bent u van hem bevrijd.

En laat u niet meer gevangen nemen door de wereld, want dan vindt hij een opening om binnen te sluipen en lokt u door haar goederen. Dan heeft hij ook een zekere macht over u en u beseft dit niet omdat hij u misleiden kan. Ik kan u dan echter niet te hulp komen, want u geeft u over in zijn handen en vergeet Mij, en dan zult u moeten worstelen om uw innerlijke band met Mij, en dan zult u pas ondervinden wat het zeggen wil zich van Mij losgemaakt te hebben, want hij houdt vast wat hij eenmaal bezit. Doch niemand laat Ik vallen die ernstig naar Mij verlangt, alleen zal hij erg moeten worstelen om de trede weer te bereiken waarop hij eens stond.

Zorg ervoor dat de tegenstander niet de macht over u verkrijgt en roep Mij aan in uw nood, want Ik ben altijd bereid u te helpen wanneer deze roep uit het hart komt. Laat alleen de wereld niet de overhand over u verkrijgen, want dan zal diegene u van dienst zijn die heer van deze wereld is - en dan kan Ik alleen nog maar wachten tot u de weg naar Mij terugvindt.

Amen