Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8742
2 februari 1964

Sterke pijlers van de door God gestichte kerk

Ik wil u de kracht geven om met overtuiging voor Mij en mijn rijk op te komen, wanneer u ter verantwoording wordt geroepen en u zult moeten rechtvaardigen voor mensen die u aanvallen. Dan zult u niet hoeven te overwegen wat u zult zeggen, want Ik zal u de woorden in de mond leggen en die zullen grote overtuigingskracht hebben. En ofschoon de mensen u bestrijden, zo zullen ze toch ook tot nadenken zijn gedwongen door datgene wat u vertelt en weer komt het alleen maar op de wil aan, of ze zich innerlijk laten overtuigen of de gedachten afwijzen, waarvoor ook van hen eens verantwoording zal worden gevraagd.

Wie de strijd tegen de vijand opneemt, aan diens zijde zal Ik zelf strijden en steeds verhinderen dat hij schade lijdt, lichamelijk en geestelijk, want mijn hand reikt waarlijk ver en die kan alles van u wegdringen. Maar dat de strijd zal ontbranden tegen alle gelovigen, tegen de mijnen die Mij trouw blijven, is zeker, omdat die de laatste scheiding zal brengen, omdat hij nog de laatste gelegenheid is voor de zwakken in het geloof, die aan uw geloof kracht en sterkte kunnen opdoen en dan toch nog naar het kamp van de mijnen kunnen overlopen. Want mijn werkzaam zijn bij u zal duidelijk te onderkennen zijn.

Ik zal u door elke nood heenleiden, Ik zal u afschermen voor de tegenstander en zijn vazallen, want tot op het einde toe zult u voor Mij nog sterke steunpilaren van het geloof moeten zijn, pijlers van mijn kerk die Ik zelf op aarde grondvestte. Tot op het einde toe zult u getuigenis moeten afleggen van een levend geloof en een innerlijke band met Mij, die ook naar buiten toe zijn uitwerking zal hebben, zodat geen aardse nood de mijnen zal treffen, want Ik zelf zal hen bewaren en dat vaak op bovennatuurlijke wijze - want Mij is waarlijk alles mogelijk. Hij, die de gehele schepping liet ontstaan, zal ook de zijnen kunnen behoeden wanneer de medemensen hun alles zullen onthouden en ze zich niet kunnen verweren tegen het geweld der mensen. Dan zal mijn kracht en sterkte en mijn liefde duidelijk te zien zijn, die u alles doet toekomen wat u nodig hebt. Want het zal slechts korte tijd duren tot Ik zelf aan de schandelijke praktijken van mijn tegenstander een einde maak, tot Ik al diegenen het verdiende loon zal geven die voor mijn tegenstander werken en voor geen ergelijke daad terugschrikken.

En u zult ook duidelijk een getuigenis moeten afleggen voor Mij en mijn naam en dan zult u niet zwak mogen worden of terugschrikken, want Ik geef u de kracht om te weerstaan, zodat u met vreugde Mij belijdt voor de wereld omdat u helemaal vervuld bent met mijn geest en nu ook met de volste overtuiging spreekt in mijn opdracht. Maar voordat u nog niet geconfronteerd wordt met deze tijd, is het einde er nog niet, doch de geloofsstrijd zal met dit einde eindigen. Want Ik zelf zal komen om de mijnen uit de grote nood te bevrijden, omdat voor mijn tegenstander geen maatregelen te schandelijk zijn, om Mij zelf te onttronen en te verdringen uit de harten der mensen. En daarom roep Ik hem zelf een halt toe. Ik zal komen in de wolken en de mijnen halen in een rijk van vrede en gelukzaligheid.

Ik zal de mensen niet verhinderen allerlei proefnemingen te verrichten, waardoor ze het bestaan van de aarde in gevaar brengen. Ik zal hun zelf de gevolgen laten voelen - ze óf nog kort voor het einde wegroepen, wat nog als een bijzondere genade is aan te merken, die Ik hun ten deel doe vallen die nog niet geheel een prooi zijn geworden van mijn tegenstander, óf als aanhang van mijn tegenstander hen met hem in boeien slaan, dat ze opnieuw, in de scheppingen van de aarde worden verbannen en dus geen schade meer kunnen aanrichten onder de bewoners van de nieuwe aarde en dezen daarom een leven zullen leiden in vrede en gelukzaligheid, als beloning voor hun trouw die ze Mij tot op het einde toe hebben betoond.

U zult u nu nog niet de rampspoed kunnen voorstellen waardoor de aarde wordt getroffen door de laatste geloofsstrijd, maar hij zal onherroepelijk plaatsvinden, al is het nochtans het laatste schandelijke werk van mijn tegenstander dat hij nog wil uitvoeren in het geloof, Mij helemaal te kunnen onttronen en zichzelf te handhaven. En dit voornemen bezegelt ook zijn lot, want zijn openlijke strijd tegen Mij komt daardoor tot uitdrukking, waaruit Ik als overwinnaar tevoorschijn zal komen, doordat Ik hem elke macht ontneem voor lange tijd en daardoor ook de mensen op de nieuwe aarde voor zijn werkzaam zijn veilig zijn en een terugkeer naar Mij in grote mate mogelijk is, omdat de mensen al hun wilsproef die ze hebben doorstaan op deze aarde hebben afgelegd en ook de nog volgende generaties in de liefde en in 'n levend geloof in Mij zullen leven, zodat Ik zelf onder hen kan vertoeven tot hun aller gelukzaligheid.

En met dit vooruitzicht op het vrede en vreugdevolle leven op de nieuwe aarde moet u gewapend ook de tijd van de geloofsstrijd tegemoet zien, u moet weten dat u de kracht ter beschikking zal staan die u nodig hebt om weerstand te bieden in de geloofsstrijd en deze te doorstaan, en u moet steeds maar bereid zijn Mij te dienen, de medemensen te helpen een sterk geloof te verkrijgen en aan alle de waarheid te doen toekomen die haar van u bereidwillig in ontvangst nemen. U zult Mij moeten dienen tot aan het einde, opdat nog gered wordt wie zich zal laten redden en naar Mij zal terugkeren voor het einde een feit is.

Amen