Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8491
9 mei 1963

Het spijzigen van de ziel met de juiste voeding

Uw ziel moet voortdurend het brood des hemels tot zich nemen, ze moet uit de bron het levende water putten, wil ze gezond en rijp worden, want ze heeft een krachtige spijs nodig en een levenwekkende drank.

En steeds ben Ik bereid haar deze voeding toe te dienen, wanneer u maar aan mijn tafel komt om met Mij het avondmaal te houden, wanneer u maar altijd daar verschijnt waar Ik u spijs en drank aanbied, wanneer u naar Mij luistert zodra Ik tot u spreek. En nooit zullen mijn gaven karig uitvallen, in tegendeel, u zult in alle volheid mogen nemen wat mijn vaderliefde u biedt.

Want u mag uw ziel niet laten verkommeren en alleen aan uw lichaam denken, want dit is vergankelijk. Maar de ziel is onvergankelijk en haar toestand moet daarom verbeterd worden zolang u op aarde verblijft. En wanneer Ik zelf u spijs en drank toedien, dan betekent dit, dat Ik zelf tot u spreek, dat u mijn woord zult horen dat u de liefde zal leren.

En leeft u nu naar mijn woord, zodat u niet alleen toehoorder maar dader bent, dan zal uw ziel opleven. Ze zal rijp worden en de voltooiing bereiken, met welk doel ze als mens over de aarde gaat. Maar hoe zou u uw opgave op aarde willen vervullen als u alleen daar op let, wat dienstig is voor het welbehagen van uw lichaam en alleen maar werelds leeft, en uw geestelijke opgave geheel veronachtzaamt?

Uw ziel zal het lichaam zo verlaten, zoals ze het heeft betrokken. Ze zal armzalig en behoeftig binnengaan in het rijk hierna, want ze moest gebrek lijden gedurende het leven op aarde en kon daarom ook niet rijp worden. Het voedsel werd haar onthouden, ze is nooit naar mijn tafel gekomen om zich door Mij te laten spijzigen en drinken te laten geven. Ze ging aan alle genadegaven voorbij, zonder ze te gebruiken en eens zal ze dit bitter berouwen.

Maar Ik kan u mensen niet dwingen. Ik kan u alleen maar onderrichten en er zorg voor dragen, dat u kennis zult nemen van mijn woord, dat u eens mijn aanspreken hoort, dat u eens de grote genadegave wordt aangeboden, die u nu alleen maar zult hoeven te gebruiken.

Uw pelgrimstocht is lang en vaak zult u krachteloos langs de weg neerzinken en naar ware lafenis verlangen en dan zult u deze ook uw ziel moeten laten toekomen en waarlijk, u zult gesterkt uw weg over de aarde voortzetten en steeds weer naar de bron gaan om u opnieuw te sterken en te verkwikken.

En bent u eerst eenmaal mijn gasten geweest, die Ik zelf kon voeden met mijn woord, met het ware brood uit de hemel, dan zal u spoedig een andere kost niet meer smaken, want u zult de weldaad bemerken van een spijs die uw ziel nodig heeft en zult ze nimmermeer willen missen. En dan hoeft u ook geen zorgen meer te hebben, dat u uw taak op aarde niet zou kunnen vervullen. Want u zult krachtig zijn en mijn wil nakomen en uw ziel zal zich voortdurend meer bij Mij aansluiten. En door de innige band zal ze steeds meer kracht ontvangen, ze zal zich helemaal omvormen tot liefde en weer worden wat ze was in het allereerste begin: een goddelijk wezen dat in het volle bezit van licht, kracht en vrijheid kan werken en scheppen in mijn rijk.

En daarom zult u mensen zich steeds aan mijn woord moeten houden. U zult moeten wensen Mij te horen en oor en hart openen, opdat Ik u kan doen toekomen wat u nodig hebt.

Want mijn woord is de ware voeding die van de hemel komt, zonder welke uw ziel nooit gezond kan worden. Want ze is bij het begin van haar belichaming als mens nog zwak en onvolmaakt en tijdens het aardse leven moet ze rijp worden en zich voltooien. En waar Ik zelf nu een bron ontsluit, waar het levende water - mijn woord - uitstroomt, daar kan en zal de ziel zich ook te allen tijde kunnen laven.

Want deze bron is nog zuiver en puur, het levenswater is nog aan geen enkele verontreiniging blootgesteld, het stroomt helder en zuiver en werkt levenwekkend op de ziel die zich daaraan laaft.

En ontvangt u mensen nu rechtstreeks mijn woord, dan hoeft u ook geen verontreiniging te vrezen. U zult in volledige waarheid van Mij een weten in ontvangst nemen, dat voor u licht betekent, dat als een straal door het donker heen breekt waarin u mensen zich bevindt zolang u niet door Mij zo'n licht voor u zult laten ontsteken. Ga niet verder in de nacht, maar probeer het licht van de dag te bereiken.

Neem niet elk voedsel aan, maar laat u door Mij zelf te eten en drinken geven en schroom niet de weg naar de bron te gaan, wanneer u er zeker van zult willen zijn een onbedorven geestelijke leer te ontvangen die waarheid is omdat ze uit Mij zelf voortkomt.

En waarlijk, uw weg over de aarde zal niet nutteloos zijn. U zult op het doel aansturen en er ook steeds dichter bij komen, want Ik zelf roep u aan mijn tafel. Ik nodig u uit als mijn gasten om met Mij het avondmaal te houden en Ik zal u waarlijk de ware spijs en de juiste drank aanbieden. Ik zal uw zielen voeden, opdat ze geen gebrek hoeven te lijden.

Amen