Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8385
19 januari 1963

Spijziging van de ziel vóór alles - Avondmaal

Ik moet jullie steeds weer voorhouden in welke noodtoestand jullie ziel zich bevindt, wanneer haar niet de juiste voeding wordt geboden, terwijl het toch in het aardse leven het belangrijkste is, dat jullie je ziel verzorgen met alles, wat ze nodig heeft, om haar doel te bereiken, waartoe zij op aarde leeft. Ze moet rijp worden en heeft de juiste voeding nodig; ze heeft spijs en drank nodig, dat ervoor geschikt is, de ziel de weg te wijzen naar een leven, dat haar de grootste gelukzaligheid garandeert.

Een onrijpe ziel kan niet in mijn rijk van licht binnengaan, ze moet op aarde rijp geworden zijn en is met dit doel op aarde. Haar stoffelijk omhulsel, het menselijk lichaam, wordt door jullie met de meeste zorg in leven gehouden, er wordt alles aan gedaan, opdat het behouden blijft en zich daarbij zo prettig mogelijk voelt. Maar aan de ziel denken jullie weinig, terwijl zij nog veel meer goede, heilzame voeding nodig heeft, omdat het gaat om haar eeuwige bestaan, terwijl het lichaam vergankelijk is en zijn levensduur ook slechts heel kort kan zijn.

De ziel is meestal bij aanvang van haar belichaming als mens zwak en ziek, en zij moet vóór alles geholpen worden, zodat zij los komt uit haar krachteloze toestand. Zij moet door juiste spijs en juiste drank kracht toegevoerd krijgen, opdat ze zich zuivert tijdens het aardse leven, en zij moet een goed medicijn aangereikt krijgen, opdat ze gezond wordt en rijp geworden het aardse lichaam kan verlaten, wanneer het uur gekomen is, waarin ze het leven op aarde verwisselt voor het geestelijke rijk, om nu ook grenzenloos zalig te kunnen zijn.

En het juiste voedsel kan haar alleen geboden worden in de vorm van mijn woord, want dan ontvangt de ziel kracht en versterking van Mij zelf, en Ik zal haar waarlijk alleen datgene bieden, wat bijdraagt aan haar voleinding. Maar daartoe heb Ik jullie vrije wil nodig, dus jullie moeten zelf bij Mij aan tafel komen en de juiste voeding voor jullie ziel rechtstreeks van Mij aannemen. En Ik nodig jullie steeds opnieuw uit, mijn gasten te zijn, jullie te laven en te sterken bij Mij aan tafel en de juiste spijs en de juiste drank van Mij in ontvangst te nemen, die voor jullie ziel noodzakelijk is, wil haar gang over de aarde succesvol zijn.

Want alleen vanwege het rijp worden van de ziel gaat de mens over deze aard. Zijn lichaam is alleen het stoffelijk omhulsel, dat het geestelijke herbergt, dat het proces van de terugkeer bijna volbracht heeft en alleen nog de wilsproef moet afleggen, om voorgoed in het geestelijke rijk opgenomen te worden. En het lichaam heeft ook het zijne nodig, om te kunnen bestaan en om zijn taak te vervullen, de ziel te dienen. Maar bovenal moet voor deze ziel worden gezorgd, en haar moet alles worden aangeboden, wat ze nodig heeft om rijp te worden.

En omdat zij dus het geestelijke in de mens is, kan zij ook alleen maar geestelijk worden voorzien van spijs en drank, en de juiste voeding voor haar is en blijft steeds mijn woord, dat Ik jullie in overvloed aanbied, wanneer jullie Mij maar de mogelijkheid geven, jullie aan te spreken, en jullie nu ook mijn woord naleven. Dan bestaat er voor de ziel geen mislukking meer, dan zal ze zich onherroepelijk zodanig vormen, dat ze Mij steeds naderbij komt, omdat alle krachttoevoer uit Mij, die in de vorm van mijn woord tot haar komt, haar helpt bij de omvorming in haar oospronkelijke toestand - omdat ze zich zuivert en nu ook steeds sterker met het licht van mijn liefde doorstraald kan worden.

Steeds weer moeten jullie mensen mijn woord horen, dan verschaft dit jullie ziel het voor haar bruikbare voedsel, dat niet zonder uitwerking blijft, en daarom moeten jullie voortdurend bij Mij aan tafel komen en met Mij het avondmaal gebruiken, en waarlijk, jullie ziel zal dankbaar zijn, wanneer jullie haar vóór alles verzorgen, omdat dan haar gang over de aarde als mens niet tevergeefs is; omdat zij Mij dan steeds naderbij komen zal, totdat eenmaal de weg naar de definitieve hereniging gevonden is en de ziel weer in kracht en licht en vrijheid scheppen en werken kan met Mij in mijn rijk.

Amen