Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8352
10 december 1962

Paradijselijke staat op de nieuwe aarde

Ik wil de aarde weer tot een plaats van vrede maken waar alleen nog maar de liefde regeert. Waar geen vijandschap bestaat en al het geschapene met elkaar leeft in harmonie en gelukzaligheid. Waar de uitstraling van de liefde der mensen ook het nog gebonden geestelijke weldadig aandoet, en waar een ieder moeite doet zijn medemensen bij te staan, geestelijk en lichamelijk. Waar Ik zelf als de eeuwige Liefde onder de mensen vertoeven kan, omdat niets negatiefs mijn tegenwoordigheid onmogelijk maakt. Ik wil dat de aarde weer dient om het mensengeslacht tot de hoogste rijpheid te brengen, zo dat veel; mensen als volmaakt deze aarde verlaten kunnen omdat zij innig met Mij verbonden zijn, en ook de uitwerking van de eertijdse oerzonde de mensen niet meer bezwaart. Want zij zijn allen reeds verlost door Jezus Christus en kunnen daarom ook op de nieuwe aarde geplaatst worden. En deze wegneming van de oude aarde voor de dag van het gericht is ook het bewijs van hun saamhorigheid met Mij. Het is een bewijs dat zij de verbinding met Mij op de oude aarde gevonden hebben, en dat zij vrij zijn van alle ondeugden en begeerten. Dat Ik ze daarom ook op de nieuwe aarde plaatsen kan.

En weer zal er een verlossingsperiode beginnen die aanvankelijk veel mensenzielen tot uitrijpen zal brengen, omdat mijn tegenstander gekluisterd is. Hij kan deze zielen niet meer lastig vallen omdat zij vrijwillig iedere weerstand opgegeven hebben, dus reeds de mijnen geworden zijn en alleen ter wille van de navolgende generaties nog op aarde leven. Want zij moeten getuigen zijn van mijn macht en heerlijkheid. Zij moeten uit eigen ervaring kunnen spreken over de toestand op de oude aarde, en ook hun nakomelingen de liefde tot Mij prediken. En ook hun kinderen en kindskinderen zullen vervuld zijn met liefde, en hun zielen zijn niet ver meer af van hun oerstaat. Want in reine onzelfzuchtige liefde zijn zij verwekt, omdat mijn tegenstander geen invloed had op de mensen die de nieuwe aarde bewonen.

De liefde is echter een kracht, en zij kan waarlijk ook het rijp worden van de zielen bespoedigen. Zij vermag ook het nog gebonden geestelijke te helpen bij het verlaten van de vorm, en ook dit zal zijn weerstand opgeven en naar mijn wil zich opwaarts ontwikkelen. Deze toestand zal een lange tijd duren, en in die tijd zal veel van het eens gevallen geestelijke als voltooid tot Mij terugkeren. En in die tijd zal Ik veel "kinderen" winnen en hun alsook mijn zaligheid, kent dan geen grenzen. Want Ik weet dat al het gevallene tot Mij terug zal keren en mijn heilsplan van eeuwigheid niet zonder succes zal zijn.

Maar toch zal ook deze toestand op de nieuwe aarde eenmaal weer anders worden - want steeds meer en meer zielen die door de aardse scheppingen zijn gegaan zullen zich weer belichamen. De lust naar de materie zal weer te voorschijn komen, eerst maar sporadisch maar dan steeds vaker. Het verlangen van de mensen naar materiële goederen ontbindt ook weer de ketenen van mijn tegenstander, want de vrije wil der mensen is maatgevend en kan nu ook door mijn tegenstander worden beinvloed, omdat de mensen zich niet meer tegen hem verweren. Maar steeds weer zal mijn liefde ook dat geestelijke te hulp komen, en er zal weer geworsteld worden om deze zielen. Maar de wil van de mensen zelf zal beslissend zijn welke heer de overwinning zal behalen.

Want ook deze nieuwe generaties zal de kennis van Jezus Christus, de goddelijke Verlosser gebracht worden. Daardoor zullen zij niet machteloos aan mijn tegenstander overgeleverd zijn, en ook sneller hun weerstand opgeven - want hun geloof in Mij als God en Schepper is nog sterk genoeg, en dus heeft ook mijn invloed door middel van de "stem van het geweten" nog effect.

Maar het zal niet meer dat paradijselijke leven zijn zoals in het begin. Er zullen innerlijke gevechten voor de mensen op komst zijn en de verzoekingen van mijn tegenstander zullen niet uitblijven. De strijd om het bestaan zal harder worden maar gemakkelijk te verdragen zijn voor hen die Mij trouw blijven en de liefde in zich tot ontplooiing brengen.

En ook dan zullen mijn lichtboden de mensen bijstaan. Gedeeltelijk tussen hen als mens belichaamd, deels ook door geestelijk de mensen te beïnvloeden die zich aan hen overgeven en gestadig met Mij in verbinding blijven. En zolang nog de liefde regeert zullen de mensen ook vooruitgaan in hun ontwikkeling. Zolang de liefde regeert is ook mijn invloed sterk op de mensen en is er geen terugvallen in de diepte te vrezen, want tegen de liefde vecht mijn tegenstander vergeefs.

Amen