Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8328
13 november 1962

Gods voortdurende hulp op de aardse weg

Doorlopend wil Ik aan jullie schenken, want mijn liefde kent geen grenzen. En laat een mens mijn rechtstreeks in hem werkzaam zijn toe, dan is het ook zijn wil, door Mij bedacht te worden, dan is er geen sprake van geloofsdwang, want hij opent zich voor mijn gave van genade, omdat hij in Mij gelooft. Maar Ik kan nooit zichtbaar daar werken, waar dit geloof ontbreekt, waarom ook geen enkele mens mijn stem zal horen, die niet door zijn geloof - dat levend werd door de liefde - bewust met Mij in verbinding treedt.

Ik wil de mensen alles geven, waaraan zij gebrek hebben, of het nu geestelijke of materiële goederen zijn, want zolang mijn schepselen nog onvolkomen zijn, hebben ze voortdurende ondersteuning nodig, om tot voleinding te komen, en zolang ze als mens over de aarde gaan, moeten ze ook in elk opzicht aardse verzorging krijgen. De juiste maat echter weet Ik alleen, Ik ken de staat van rijpheid van de ziel en weet dus ook wat zij nodig heeft om rijp te worden. Maar Ik ken ook haar aardse behoeften. Ik weet, wat goed voor haar is en wat haar schaden kan, en Ik bedeel een ieder overeenkomstig zijn gesteldheid.

Want jullie mensen zijn niet allen gelijk geaard, jullie zijn door jullie vorige levens, door jullie gang door de schepping, zo verschillend naar jullie ziel gevormd, dat Ik me over iedereen afzonderlijk moet ontfermen, om hem steeds datgene te geven, wat hij nodig heeft. En ook aards moet Ik jullie verschillend bedenken, omdat ook dit de toestand van jullie ziel eist. Jullie hebben allen mijn bijzondere verzorging nodig, en jullie moeten het ook geloven, dat de geestelijke vooruitgang van een ieder van jullie, welke Ik probeer te bevorderen met de juiste middelen, Mij na aan het hart ligt.

Want dat is mijn liefde, dat zij jullie naar de hoogste graad van rijpheid wil leiden, omdat Ik jullie dan in mijn rijk eindeloos gelukkig maken wil en kan. Omdat jullie je eertijds vrijwillig van Mij afgekeerd hebben en dus zelf schuld hebben aan jullie onvolmaakte toestand, zijn het nu allemaal middelen van genade, die jullie onophoudelijk toestromen, en mijn liefde zal nooit ophouden, tot jullie weer met Mij verenigd zijn, want jullie zijn uit mijn liefde voortgekomen en keren ook onherroepelijk eenmaal weer naar Mij terug.

Maar al kunnen jullie er ook verzekerd van zijn, dat mijn middelen van genade succesvol zijn, jullie mogen je er niet tegen verzetten, jullie mogen je niet voor mijn liefde afsluiten, door Mij tegen te werken, door jullie aan mijn tegenstander over te geven, die alles zal doen, om de terugkeer naar Mij te verhinderen. Ik verlang van jullie dat jullie je bewust tot Mij wenden, wat tegelijkertijd een afwenden van mijn tegenstander betekent. Want dan omvat mijn liefde jullie en laat jullie voor eeuwig niet meer vallen.

Is er echter in jullie hart geen plaats voor gedachten aan Mij, dan is jullie hart in het bezit van mijn tegenstander, en dan zal het slechts gevuld zijn met wereldse gedachten, met aardse wensen, met begeerten van allerlei aard, en heeft hij volledig bezit genomen van jullie ziel en laat hij zich maar moeizaam daaruit verdrijven. Dan zal mijn liefde weliswaar steeds weer proberen, een verandering van jullie wil te bewerkstelligen door slagen van het noodlot van allerlei aard, maar jullie zullen je steeds zelf weer moeten overwinnen en de richting van jullie gedachten moeten veranderen.

En daartoe kunnen jullie niet gedwongen worden, waarom Ik ook niet rechtstreeks tot jullie zou kunnen spreken, omdat een dergelijk aanspreken een dwingen van jullie geloof en wil zou zijn. Jullie moeten de weg tot Mij vrijwillig betreden, en jullie zullen waarachtig overal steun vinden, die de weg voor jullie lichter maakt en die als een licht voor jullie uit schijnt, zodat jullie de weg waarop jullie gaan herkennen. En dan zal Ik zelf jullie ook begeleiden, Ik zal me aan jullie als Leider aanbieden, en gezegend zijn jullie, wanneer jullie mijn leiding aannemen en je volledig aan Mij overgeeft.

Ik leid jullie weliswaar weg uit de wereld, maar jullie zullen dan ook niet meer achterom kijken, jullie zullen dan niet meer verlangen naar het rijk, dat jullie nu vrijwillig hebben verlaten, maar jullie blikken zullen opwaarts gericht zijn en slechts één doel nastreven, Mij zelf. En jullie aardebewoners kunnen van Mij aannemen, dat Ik om jullie zielen worstel en jullie volg met steeds dezelfde zorg, dat Ik steeds weer op jullie weg zal komen, want Ik wil jullie niet verliezen, Ik wil jullie aandacht vestigen op geestelijke goederen, die onvergankelijk zijn, en Ik wil jullie daarom de vergankelijkheid van de wereld voorhouden.

Want nog is jullie weinig tijd gegeven, waarin mijn liefde en genade jullie volgt en waarin jullie je niet tegen Mij mogen verzetten, om ook deelgenoot te worden van deze liefde en genade. En Ik wil jullie steeds weer aanspreken door mijn dienaren, Ik wil jullie een genademiddel geven dat uiterst werkzaam is, wanneer jullie zelf maar niet tegenstribbelen en bewust mijn genade in ontvangst nemen.

Amen