Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8305
21 oktober 1962

Bewijzen van genade van de Vader in de laatste tijd

Het zal u, in de laatste tijd voor het einde, niet aan bewijzen van genade ontbreken, want u hebt ze nodig om sterk te worden en te blijven en om stand te houden tegen de aanvallen van de tegenstander. Maar Ik zal me ook zo aan u zichtbaar bekend maken en u zult alleen maar op uw dagelijkse levensloop hoeven te letten om Mij ook steeds bij u aanwezig te voelen. Want Ik wil u ook doen blijken dat Ik van al uw noden en lijden op de hoogte ben en Ik me om u bekommer. Weliswaar zal een mate van leed ook u niet bespaard kunnen blijven, Ik wil immers dat u in de hoogst mogelijke rijpheid van ziel uw aardse leven beëindigt, en het zal slechts korte tijd duren en al het leed zal voorbij zijn, u zult dankbaar denken aan datgene wat u moest doormaken, omdat u ook het resultaat ziet dat het leed u heeft gebracht. Toch ben Ik dicht bij u en draag zorg voor u en leid u door alles heen wat door het lot bepaald, nog voor u is weggelegd. Alleen dit ene is belangrijk dat uw geloof sterker wordt, omdat u dan tot alles in staat bent en geen falen hoeft te vrezen.

Ik wil steeds weer met u spreken, u alles duidelijk maken wat voor u nodig is te weten, Ik wil Mij zelf in mijn Wezen aan u openbaren opdat u in vol vertrouwen Mij al uw noden zegt en Mij zelf om hulp vraagt, die Ik u dan ook zeker verleen. En wat er dagelijks op u afkomt, steeds weer zult u daar mijn leiding in moeten herkennen, u moet weten dat Ik zelf alles stuur en leid en dat er geen gebeurtenis zo maar op u afkomt, maar alles in mijn liefde en wijsheid is overwogen, dat het u en uw medemensen tot zegen strekt.

U, die een duidelijke taak op aarde hebt te verrichten (de discipelen van de eindtijd), u die Mij bewust dient uit vrije wil, u staat onder mijn bijzondere bescherming en u hoeft u waarlijk geen zorgen te maken, want Ik zorg voor u en Ik help u ook uw taak ten einde te brengen, want Ik weet hoe nodig die is en welke zegen daar nog uit voort kan komen. En geef u daarom alleen maar vol vertrouwen in mijn handen, want wie zou er wel beter voor u kunnen zorgen dan uw Vader, die Zijn kinderen lief heeft en altijd alleen het beste voor hen wil. Wees alleen steeds bereid Mij tot u te laten spreken, want er is nog veel opheldering nodig, omdat de mensheid in dwaling en geestelijke duisternis voortgaat. U zult nog vaak verwonderd zijn over mijn leiding en zo zult u duidelijke bewijzen van genade mogen ervaren, dat uw liefde voor Mij zal toenemen en u steeds weer gesterkt zult worden in uw geloof, wat ook nodig is in de komende tijd. Want ook mijn tegenstander probeert u steeds weer aan te pakken, want dit is alsmaar door zijn streven, u van uw geestelijke missie, van al het geestelijk streven, af te brengen. Hem stoort het heldere licht dat u omstraalt in de voortdurende verbinding met Mij en hij wil het uitdoven. Maar het zal hem niet lukken, omdat het mijn werkzaam zijn is tegen hem, niet alleen het uwe. En Mij zal hij waarlijk niet de baas kunnen.

Maar u staat onder mijn bescherming, u behoort me al toe door uw bereidwillige medewerking en dus zal Ik u ook voor hem en zijn activiteiten weten te beschermen. Vrees daarom niet voor wat er ook op u afkomt van de kant van hen die zijn vazallen zijn, die u op elke wijze zullen trachten te hinderen in het voortzetten van mijn werk, die twijfel zullen zaaien in uw hart om u ongeschikt te maken verder voor Mij werkzaam te zijn. Tegen uw geloof en uw vaste band met Mij zal alles afketsen en steeds weer zal Ik me aan u bewijzen en bij u aanwezig zijn.

Maar weet dat u ook alleen dan volledig voor Mij bent in te zetten, wanneer u zich geheel van de wereld heeft losgemaakt. En zo zult u ook begrijpen waarom Ik zelf een handje help, dat u vrij zult worden van al het wereldse verlangen, u zult begrijpen, waarom u vaak lichamelijk verhinderd bent, de wereld ook maar de kleinste concessie te doen. Maar geloof, Ik zal u het leed zegenen en wat u zult moeten opgeven, zal u eens rijkelijk worden vergolden.

Maar Ik heb uw diensten nog nodig, want de aarde bevindt zich in de ergste nood, de mensen denken niet aan het einde, ze leven zorgeloos van de ene dag in de andere en maken zich helemaal niet ongerust over dat wat komen gaat, over hun toestand na hun dood, omdat ze niet geloven dat hun leven op aarde van betekenis is, dat ze een taak hebben te vervullen, dat ze zelf voor zich de toestand na hun dood veroorzaken, die ze echter niet meer kunnen afwenden, wanneer ze zich niet serieus bezinnen en zichzelf veranderen.

En daarom probeer Ik nog van alles om de mensen het doel van hun leven te laten weten, om nog zielen te redden voor het einde, dat niet lang meer op zich laat wachten. Want de tijd is vervuld, het einde is nabij.

Amen