Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8258
30 augustus 1962

De aanleiding van de vernieuwing der aarde

De aarde moet vernieuwd worden omdat zij haar doel niet meer vervult, namelijk school te zijn voor het uitrijpen van de geest. Iedere ordening is omver gestoten, en de mensen slaan geen acht meer op mijn wil. Zij leven tegen de wet in, want de liefde is de zuivere uitdrukking van de goddelijke ordening. Maar deze liefde is verkoeld onder de mensen, en daarom is hun aardse leven vergeefs en leidt niet meer omhoog, maar onherroepelijk naar de diepte.

De mens moet dienen in liefde, maar zijn streven is heersen. En ook de gekluisterde geestelijke substanties wordt het dienen verhinderd, omdat de mensen aardse materie ophopen, en haar iedere dienende functie ontnemen. Er is dus een toestand onder de mensen van volledige duisternis, want zonder liefde kan er ook geen "licht" zijn, en de mensen blijven geestelijk blind en erkennen hun God en Schepper niet. Dus moet er aan deze toestand een einde gemaakt worden, en alles moet weer in de juiste baan gebracht worden. De mensen die falen moeten afgezonderd worden van degenen die Mij toebehoren. Die moeite doen in de goede orde te leven en daarom door hen aangevallen worden. Het laagste peil is waarlijk bereikt, en dat vereist een vernieuwing van de aarde, opdat al de gekluisterde substanties vrij komen en in nieuwe vormen geplaatst worden, waarin alles naar de graad van rijpheid weer opgenomen wordt in nieuwe scheppingen van verschillende aard. En dan zal ook de mens die geheel aan de materie is vervallen, zelf weer tot materie worden. Hij zal hernieuwd gekluisterd worden in de scheppingen van de nieuwe aarde.

Dat is het ergste wat u mensen zich bedenken kunt. Dat uw eigen "ik" weer opgelost wordt in talloze deeltjes, en opnieuw de weg moet gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde om eenmaal weer het stadium als mens te bereiken, daar dit ook weer een eindeloos lange tijd vereist. U mensen kunt zich zo'n omvormingswerk niet voorstellen, en toch betekent dat het einde van deze oude aarde ook al blijft het hemellichaam als zodanig nog bestaan. Maar door mijn macht en wijsheid is het aan een totale omvorming onderworpen en wordt daardoor weer geschikt voor zijn bestemming, namelijk om tot uitrijping te dienen voor de geest.

Wat u over dit proces en de motivering ervan aan kennis gegeven wordt dat moet u aannemen, en er uzelf intensief mee bezig houden. U moet weten dat juist u mensen wiens levenswandel niet volgens mijn vaste ordening van eeuwigheid is, dit vernietigingswerk bijzonder pijnlijk treffen zal, want u bent degene die er onder lijden zult. U moet weten dat Ik me zal houden aan de dag die het einde van deze aarde brengen zal, want mijn plan dat in mijn liefde en wijsheid is besloten, is vastgelegd sinds eeuwigheid. Een verlossingsperiode loopt ten einde en een nieuwe begint waar de orde weer hersteld is en rust en vrede heerst. Waarin voor mijn tegenstander elke activiteit onmogelijk is, omdat hij zelf gekluisterd is voor een lange tijd. Geloof niet dat u verkeerd onderwezen wordt als u steeds weer kennis krijgt over dit ophanden zijnde werk van ontbinding der scheppingen op, in en boven de aarde. Geloof dat voor Mij alles mogelijk is, en dat Ik ook weet wanneer zulk een vernietigingswerk nodig is om de opwaarts strevende geestelijke substanties de ontwikkeling te waarborgen. Maar u mensen die geheel zonder liefde zijt, u accepteert mijn woord niet, en u zult daarom hard getroffen worden als de laatste dag gekomen is.

Maar het moet zo, omdat mijn liefde al het niet verloste geestelijke betreft dat nog gekluisterd is. En ook voor u die in vrijheid als mens faalt, schep Ik weer opnieuw een mogelijkheid eenmaal uw doel te bereiken. Maar dat u de tijd van verwijdering van Mij weer eindeloos verlengt, dat is uw vrije wil. Het is dus uw eigen schuld, die u weer met de hernieuwde kluistering in de scheppingen boeten moet.

Want Ik wil waarlijk niet uw onzaligheid en help u tot het laatste uur, opdat de hernieuwde kluistering aan u voorbijgaat, en opdat u Mij nog vindt en Mij aanroept om erbarmen voordat het einde gekomen is.

Amen