Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8207
5 juli 1962

Op de aarde belichaamde lichtwezens - Activiteiten van de tegenstander onder een dekmantel

Ook de lichtwezens die zich in de laatste tijd vóór het einde op aarde belichamen, zijn alleen volgens mijn wil werkzaam zodra zij in een innige verbinding met Mij hun aardse leven leiden en er dus van hun kant uit geen weerstand tegen Mij aanwezig is, dat wil zeggen: dat zij zich bewust onder mijn wil stellen, waartoe echter een verbinding met Mij vereist is die zij in vrije wil tot stand moeten brengen.

Er is dus geen lichtwezen op de aarde als mens belichaamd ten behoeve van een zending, die tot deze missie door Mij daartoe gedwongen wordt, maar de liefde in hem moet de reden zijn zich geheel aan Mij over te geven en dan zal deze zijn missie ook waarlijk naar mijn wil uitvoeren. En u mensen mag gerust geloven dat zij dan ook zo bezig zijn dat het u ten zegen strekt, maar steeds als mens die zijn afkomst niet kent. Want deze kennis zou geen zegen opleveren, noch voor het lichtwezen als mens, noch voor de mensheid die hij te hulp wil komen.

Ze staan wel in het nauwste contact met Mij en vervullen hun aardse opdracht met vreugde en overgave. Maar deze wezens die Mij nu op aarde helpen, zijn niet als robots die van Mij moeten getuigen. Nee, in geheel vrije wil zal zo'n mens, het belichaamde lichtwezen, mijn geest in zich laten werken. Hij zal de waarheid verkondigen omdat zijn geestvonk zich verbindt met de Vadergeest van eeuwigheid en hij nu dus in mijn opdracht spreekt, dat wil zeggen: de medemensen op de hoogte brengt van het geestelijke woord dat hij voortdurend van Mij ontvangt.

Maar laat u niet misleiden door valse profeten, want mijn tegenstander zal zich ook uitgeven als vertegenwoordiger van Christus om de mensen op een dwaalspoor te brengen - in het bijzonder in de tijd van het einde. Hij zal zich achter een dekmantel verbergen en er ook niet voor terugschrikken goddelijke woorden te gebruiken die hij kent, en op zijn manier probeert uit te leggen. Laat u niet misleiden door valse christussen en profeten, want mijn tegenstander zoekt voor zich een dekmantel om toegang te verkrijgen bij die mensen die Mij toebehoren en serieus naar Mij streven. En hij heeft daar vaak groot succes mee en bedient zich vaak van mijn naam, omdat de wil van de mens hem dit zelf toestaat. De lichtgelovige mediamiek aangelegde mens neemt alles voor waarheid aan wat mijn tegenstander hem, als zogenaamd van Mij, vertelt. U moet dus onderscheid maken tussen het werken van de geest in de mens en wat men mediamieke ontvangt, waarbij de eigen wil uitgeschakeld wordt en de activiteit van mijn tegenstander daardoor mogelijkheden wordt geboden, die hij ook waarlijk goed gebruikt.

Wie echter reeds het licht van het inzicht in zich heeft ontstoken, die zal ook zijn schandelijke doen en laten doorzien en zich niet laten misleiden. Want wie in de waarheid wenst te leven zal Ik ook de waarheid doen toekomen, en Ik geef hem ook de bekwaamheid om mijn tot de aarde gezonden woord te beoordelen en als van Mij uitgaand te herkennen. Hij zal mijn tegenstander geen geloof schenken, al gaat hij nog zo listig te werk om de mensheid te misleiden. Want het denken van de mens wordt goed geleid en er wordt hem opheldering gegeven, zodra hij maar oprecht naar de waarheid verlangt.

Amen