Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8202
29 juni 1962

Ongewone hulp in de tijd van ellende

Zelfs de grootste ellende in de komende tijd mag u niet doen schrikken. Want in dezelfde mate als mijn tegenstander zal werken in de laatste tijd voor het einde (en waarin zijn activiteit duidelijk is) zal ook mijn stroom van genade u mensen toevloeien, zodat u in staat zult zijn om mijn tegenstander te weerstaan. U zult dus mijn besturen en werken des te duidelijker ondervinden hoe dichterbij het einde is. Want Ik moet Mij op een bijzondere wijze openbaren opdat u niet faalt, en niet weer aan mijn tegenstander vervalt. Hij zal voor geen list en bedrog terugdeinzen en zal een buitengewone macht ontplooien. En daarom zult u kracht nodig hebben om hem weerstand te kunnen bieden.

Maar Ik laat u in die tijd van nood niet zonder hulp en u zult ze ook ondervinden. En u zult ook steeds weer horen van de buitengewone hulp die andere mensen mogen ervaren, die in geloof tot Mij roepen. En u zult ook zelf dingen beleven die mijn liefde tot u bewijzen en uw geloof zullen sterken, want Ik zal Mij op een buitengewone wijze openbaren als u de verbinding met Mij niet opgeeft. Als u steeds weer vol vertrouwen aan Mij vasthoudt en gelooft, dat Ik u zal helpen uit alle ellende van de laatste tijd.

U zult dan ook mijn tegenwoordigheid mogen beleven, waar uw liefde tot Mij dit toelaat. En Ik zal u ook in de droom verschijnen en u troost geven en kracht, als u zich maar innig met Mij bezig houdt in gedachten en door gebeden uit het hart. En wanneer u de verhouding herstelt van een kind tot de Vader, dan zult u Mij waarlijk ook mogen ervaren als een liefhebbende Vader. Want geen van u wil Ik verliezen die Mij reeds toebehoort door zijn wil, die tot Mij wil behoren en de zaligheid deelachtig wil worden.

U allen heeft deze hulp nodig, want de tijd die mijn tegenstander nog ten dienste staat loopt ten einde. En omdat hij dat weet zal hij nog tekeergaan als een bezetene en proberen u te verdrukken op elk mogelijke manier. Maar Ik zal u sterkte geven en u ook beschermen tegen zijn aanvallen, want Ik weet dat uw wil Mij is toegekeerd, en daarom heb Ik ook het recht om hem van u weg te dringen.

Ook de arbeiders in mijn wijngaard zullen ijverig werkzaam zijn, want de activiteit van mijn tegenstander is zo duidelijk dat zij zien welk uur het op de wereldklok heeft geslagen. Zij weten ook dat het einde aanstaande is en dat daarmee de bezigheid van mijn tegenstander ten einde loopt. Dat hij weer gekluisterd wordt voor een lange tijd. Maar nog steeds raast hij maar door, en daarom is ook mijn buitengewone genadetoevoer nodig om weerstand te kunnen bieden. Alleen bent u veel te zwak, want voor mijn tegenstander is elk middel goed om u in het verderf te storten. Zou Ik dus niet mijn kracht en licht er tegenover stellen - zou het hem gelukken.

U moet zonder vrees die tijd tegemoet gaan. En u zult ze ook kunnen doorstaan en overwinnaar blijven omdat Ik naast u ga, en aan uw zijde strijd tegen de vijand van uw zielen. Daarom beloof Ik u iedere mogelijke ondersteuning zo gauw u Mij wilt toebehoren. Ik zal dan steeds bij u tegenwoordig zijn, en reeds de gedachte aan Mij roept Mij tot u. Want de liefde verbindt Mij met u omdat u eens door mijn liefde bent voortgebracht. En deze liefde zal u ook nooit verlaten maar steeds beschermen in iedere nood en elk gevaar, wanneer de tijd is gekomen die Ik steeds heb verkondigd.

Amen