Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7995
17 september 1961

Tijd van ellende en droefenis - Gods bescherming

Alle geestelijke verzoeken vervul Ik. En dus zal Ik de mijnen toespreken, zodra ze maar wensen door Mij te worden aangesproken. En Ik zal hun zeggen wat voor hen nuttig is te weten. Ik zal hun opheldering geven over alle vragen op geestelijk gebied. Maar Ik zal ze ook laten weten, dat ze een zware tijd tegemoet gaan, waarin ze veel kracht nodig zullen hebben om deze tijd te doorstaan. Maar Ik zal ook onbeperkt kracht uitdelen aan wie ze maar verlangt en zich bij Mij aansluit, zodat mijn kracht in hem kan overvloeien. U mensen bent alleen zwak en u zou heel snel falen zonder mijn bijstand.

Maar Ik ken de wil van ieder afzonderlijk en Ik weet waar deze op gericht is. Ik weet wie op Mij aanstuurt en wie de wereld zoekt en aan haar verlokkingen gevolg geeft. En ieder die Mij ernstig zoekt laat Ik tot me komen. U zult er zeker van kunnen zijn, dat al een enkele gedachte aan Mij, die u Mij vanuit uw hart doet toekomen, voldoende is. Nooit zal Ik me afsluiten, waar Ik deze genegenheid voor Mij herken. Steeds ben Ik bereid te geven. Ik wil alsmaar uitdelen om u gelukkig te maken. Want Ik heb u lief, mijn kinderen, en Ik wil dat u mijn liefde ervaart.

Daarom hoeft u ook niet bang te zijn dat Ik me van u afkeer, wanneer u naar Mij verlangt. Uw verlangen alleen al zet me aan dit te beantwoorden. En steeds zal Ik uw wensen vervullen, geheel in het bijzonder wanneer u geestelijke verzoeken tot Mij richt, die Mij ook uw liefde voor Mij bewijzen. En Ik deel uit aan u. U zult onbeperkt kracht mogen ontvangen en ze zal u van pas komen wanneer u in nood bent en dan ook kracht nodig hebt om weerstand te kunnen bieden. En voor zulke nood staat u, want het wereldgebeuren slaat om en er breekt een tijd van ellende en droefenis aan, die grote kracht van u vraagt.

Maar u, die van Mij bent, die zich steeds weer met Mij verbindt in gebed, in gedachten of in werken van liefde, u zult door mijn vaderliefde duidelijk worden beschermd. En ze zal u kracht doen toekomen en u zult het aardse leed ook niet zo zwaar ervaren, omdat u zich onder mijn hoede geborgen weet. U zult steeds alleen mijn woord begeren en het zal in u klinken. En omdat het met mijn kracht is gezegend, zult u ook alle weerstanden overwinnen.

U zult mijn aanwezigheid bemerken en vol vertrouwen mijn bescherming en mijn hulp verwachten. U mensen valt veel geestelijke hulp ten deel, alleen zult u ze moeten aannemen. U zult alleen steeds maar moeten willen, dat uw God en Vader zich om u bekommert. En u zult dan ook goed beschermd zijn, want mijn geestelijke dienaren en lichtboden staan steeds klaar en wachten op mijn instructies en alleen uw wil is bepalend voor hun bijstand vol van licht.

De wereldse mensen zullen proberen op eigen kracht al het ongemak de baas te worden, maar geen succes hebben. Want alles, wat Ik als hinderlijk voor elke afzonderlijke ziel inzie, valt aan de vernietiging ten prooi. Maar de mijnen wenden zich alleen tot Mij en voor hen zal behouden blijven wat ze nodig hebben. Want Ik zorg waarlijk ook voor het aardse leven van hem, die zich aan Mij toevertrouwt, echter steeds zoals Ik het als zegenrijk inzie voor diens ziel. Maar wanneer Ik u mijn bescherming en bijstand verzeker, dan zult u ook zorgeloos die zware tijd tegemoet kunnen gaan. U zult u verbonden kunnen voelen met Mij en het geestelijke rijk, vanwaar u steeds hulp zal toekomen, zelfs wanneer er aards geen hulp meer mogelijk schijnt te zijn.

Maar voor Mij is alles mogelijk. Mijn liefde is eindeloos en mijn macht onbegrensd. Dus kan Ik waarlijk ook de elementen gebieden als ze u bedreigen. Ik kan het ongewone laten gebeuren, wanneer mijn kinderen op Mij vertrouwen en Mij vragen om hulp. Alleen zult u nooit mogen twijfelen aan mijn liefde en u zult steeds om mijn liefde moeten vragen. Want liefde is kracht en met mijn kracht bent u in staat alles te doorstaan, wat er ook over u mag komen. Want dan laat u ook Mij zelf in u aanwezig zijn en hoeft u niets meer te vrezen.

Amen