Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7951
27 juli 1961

Geloof

Jullie moeten het geloof in jullie nog veel vaster vormgeven. En dat betekent, dat jullie nog meer in de liefde moeten leven die een levendig geloof voortbrengt. Liefdewerk is een directe verbinding met Mij, met de eeuwige Liefde zelf. En dat moet het voor jullie al begrijpelijk maken, dat jullie, met Mij verbonden, niet meer twijfelen kunnen of zwakgelovig kunnen zijn, omdat Ik zelf dan de waarborg ben dat jullie geloof niet verloren gaat. En zo kan ook de wil om te geloven sterk zijn in jullie, maar jullie moeten dezelfde sterke wil hebben om te werken in liefde. De liefde moet jullie van binnen aansporen tot alle willen en handelen, en dan zal met alle zekerheid ook jullie geloof sterk en onwankelbaar zijn. Jullie zullen eenvoudig niet meer kunnen twijfelen, maar zeker zijn van wat jullie moeten geloven. En dit geloof vol overtuiging zal jullie gelukig stemmen en jullie innerlijke rust schenken, want Ik zelf ben jullie dan nabij, omdat jullie Mij door liefdewerken voortdurend naar jullie toe trekken, want: "Wie in de liefde blijft, is in Mij en Ik in hem".

De liefde verbindt ons onlosmakelijk en de liefde brengt een onwankelbaar, levend geloof voort. En wanneer jullie bidden om een sterk geloof, dan moeten jullie tegelijkertijd bidden om een sterkere wil om lief te hebben, en jullie zullen waarachtig ook een sterker geloof bereiken. En als Ik jullie dit steeds weer laat weten, weet dan dat jullie een tijd tegemoet gaan waarin jullie een sterk, onwankelbaar geloof moeten bezitten om stand te kunnen houden tot het einde. Bezitten jullie dit geloof, dan zal jullie waarachtig niets kunnen doen wankelen, wat jullie ook overkomen mag, want dan weten jullie dat Ik jullie help, en dus vertrouwen jullie je vol geloof aan Mij toe. En Ik ben dan ook waarachtig steeds tot hulp bereid. Ik laat jullie niet in lichamelijke of geestelijke nood, want jullie zijn door jullie bereidwilligheid tot liefde, door jullie levenswandel, al de mijnen geworden. Jullie hebben je met Mij verbonden en Ik kan nu voortdurend in en door jullie werken.

Een standvastig geloof is de grootste zekerheid die jullie kunnen bezitten, want deze geeft jullie innerlijke rust en gelatenheid tegenover al het aardse gebeuren, dat Ik te allen tijde van jullie afwenden kan, of zijn uitwerking op jullie kan doen verminderen omdat jullie geloven. En zo moet jullie gebed voortdurend luiden: "Vader, help me dat ik in liefde werk en laat mijn wil om lief te hebben steeds sterker worden". En de wil om lief te hebben zal in gelijke mate toenemen, want liefde garandeert mijn aanwezigheid en mijn aanwezigheid garandeert hulp in iedere nood. Liefde garandeert ook het beseffen van alle samenhang en daarmee ook begrip voor alles, wat wederom alleen tot versterking van het geloof moet bijdragen. De liefde is alles - en hebben jullie de liefde, dan zijn jullie ook vol van kracht uit Mij. En deze kracht stelt jullie ook in staat ongewone dingen uit te voeren wanneer het nodig is, wanneer weer alleen de liefde jullie ertoe aanzet te willen helpen. Dan bezitten jullie het geloof dat bergen verzet en dan zullen jullie niets vrezen, wat er ook over jullie komt. Want dan zijn jullie verbonden met Hem, de Heer over alles die ook de elementen gebieden kan dat ze jullie sparen en die zich ook als jullie Vader wil waarmaken, die Zijn kinderen liefheeft en ze niet wil prijsgeven aan het verderf. Richt deze bede om versterking van het geloof en de wil om lief te hebben dagelijks aan Mij, want dit is een geestelijk verzoek dat Ik ook inwilligen zal omdat de liefde en het geloof nodig zijn voor jullie voleinding.

Amen