Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7935
5 juli 1961

U mensen gaat het einde tegemoet

Een verlossingsperiode loopt ten einde, want de tijd is vervuld. Mijn heilsplan is vastgesteld sinds eeuwigheid, en mijn plan zal worden doorgevoerd zoals het in mijn liefde en wijsheid is bepaald. Maar u mensen kunt niet doorgronden wat dit einde te betekenen heeft, want u kunt zich niet voorstellen dat een verandering komt die al de schepselen vernietigt en alles wat leeft oplost en uitwist.

Een parallel daarvan heeft de mensheid nog nooit beleefd en daarom wil zij ook niet geloven dat de aarde haar einde tegemoet gaat. U mensen staat voor geweldige gebeurtenissen, maar u zult de ware betekenis er niet aan toekennen omdat u geen begrip heeft van de kritieke situatie, want u gaat het einde tegemoet.

Alles om u heen en alles wat u ziet en door u gezien kan worden houdt op te bestaan. Alles zal vernietigd worden, ook uzelf, als u niet behoort tot de mijnen die weggenomen zullen worden door mijn macht en mijn wil, zoals Ik het heb verkondigd. Ik zal ze wegnemen voor de ogen van hun medemensen en ze plaatsen op de nieuwe aarde, als het werk van omvorming heeft plaatsgevonden.

De tijd is vervuld, want iedere verlossingsperiode is tijdelijk begrensd. Zij is van een zo lange tijdsduur dat u mensen niet weet van het begin, en daarom houdt u ook een einde voor onmogelijk. Maar dat u nu het einde moet beleven heeft zijn oorzaak in uw eigen wil. In de weerstand die de geest in u Mij heeft geboden en ook nu nog biedt, want anders zou u niet verloren kunnen gaan, dat wil zeggen: anders zou u de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde niet behoeven te vrezen.

Alleen de weerstand tegen Mij beslist ook uw lot na het einde van deze aarde, want zodra u die weerstand opgeeft, keert u zich tot Mij en behoort tot de mijnen die Ik zal redden voor het einde komt. Voor u, mensen zonder een enkele geestelijke binding, is alles onbegrijpelijk wat samenhangt met het einde van de oude aarde. U zult waarschijnlijk nooit geloven dat de tijd is gekomen waarin ieder mens de beslissing moet nemen over leven en dood, want die beslissing zal niemand van u bespaard blijven.

U mag zich niet veilig wanen door het idee dat er nog lang geen einde komt aan de aarde, want spoediger dan u denkt is het einde gekomen omdat de tijd vervuld is. Ik zelf ben in mijn wezen standvastig, dus ben Ik ook in mijn woord standvastig. Alles moet vervuld worden wat Ik u heb aangekondigd, en mijn plan zal verwezenlijkt worden als de tijd daarvoor gekomen is.

En dat zij gekomen is kan wel gezien worden aan de vele "tekenen" waarop Ik u opmerkzaam heb gemaakt, en waarop Ik u steeds gewezen heb als Ik het einde verkondigde. Wie dus oren heeft om te horen die hore, en wie ogen heeft om te zien die moet kijken. Maar u mensen wilt niet horen en niet zien, en daarom kan Ik Mij niet nog duidelijker openbaren, om nog geloof bij u te vinden of te bereiken.

Mijn waarschuwingen zullen niet ophouden tot de dag gekomen is van het einde, en zalig zij die in mijn woorden geloven. Die volgens dat geloof leven en zich met Mij verbinden in liefde en vertrouwen, want zij zijn waarlijk gered voor tijd en eeuwigheid. Voor hen zal Ik zorgen in iedere lichamelijke en geestelijke nood, en zij behoeven dus ook het einde niet te vrezen. Want voordat dit schrikwekkende uur aanbreekt worden zij van de aarde weggenomen en zij mogen de gebeurtenis van de vernietiging aanschouwen om er mijn macht en heerlijkheid in te erkennen, want zij moeten er van getuigen op de nieuwe aarde.

En daar heeft al het leed een einde en zij mogen de vreugden beleven van het paradijs. De tijd is vervuld, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is, want mijn woord is waarheid en zal waar blijven voor eeuwig.

Amen