Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7901
26 mei 1961

De Huisvader neemt alle zorgen op zich

Vertrouw u alleen maar toe aan Mij en mijn leiding en u zult doen en laten wat voor Mij juist is - u zult die wegen gaan waarop u met succes zult kunnen werken voor Mij en mijn rijk. U zult Mij dienen naar mijn wil, want Ik ben het steeds die in en door u kan werken. Alleen maar uw overgave aan Mij is nodig en uw weg over de aarde zal niet tevergeefs zijn, hij zal u naar het doel leiden. En Ik heb nog veel werk voor u voordat het einde komt. Ik wil nog veel mensen redden die in geestelijke nood zijn en heb daarvoor u nodig die makkelijker toegang verkrijgt bij diegenen die nog niet zelf de weg naar Mij hebben gevonden. En omdat Ik u nodig heb, zal Ik er ook voor zorgen dat u in rust voor Mij zult kunnen werken. Ik zal uw aardse lot zo inrichten dat het voor u is te verdragen, dat u uw hele kracht voor Mij in zult kunnen zetten en Mij dan dient naar mijn wil. Want uw volledige overgave aan Mij geeft Mij ook de mogelijkheid, voor u te zorgen en u te leiden, dat u dan ongehinderd ook de arbeid voor Mij zult kunnen uitvoeren, dat het u van binnen uit aanzet in mijn wil werkzaam te zijn.

Neem zo genoegen met deze toezegging van Mij om voor u elke zorg op me te nemen. De Huisvader zal zich om het welzijn van Zijn kinderen die Hem trouw dienen bekommeren. Maar de Vader zal dus ook trouw op Zijn kinderen passen en in liefde voor hen zorgen. En weet dat alles beschikt is in overeenstemming met de missie die u vrijwillig op u nam, want deze missie is buitengewoon belangrijk en betekenisvol, want het komt er op aan, nog veel verlossend werk te verwezenlijken voor het einde, de medemensen in mijn plaats mijn woord aan te bieden, omdat Ik hen zelf nog niet kan aanspreken en dit nu door u moet gebeuren, opdat ze niet verloren gaan. Want zo velen zijn gewillig te geloven, maar ze vinden het ware geestelijke goed niet dat hen naar een levend geloof zou kunnen leiden. En dezen mijn woord te brengen en ze te wijzen op een God en Schepper, die ook hun Vader wil zijn, is waarlijk een dankbare taak, die zijn uitwerking kan hebben tot in alle eeuwigheid. En wanneer er slechts één ziel wordt gered van een hernieuwde gang door de scheppingswerken, dan is de arbeid in mijn wijngaard niet zonder resultaat geweest en hij zal u zegen opleveren, geestelijk en ook aards.

Maar omdat Ik u zelf kan aanspreken, bezit u een geestelijk goed van onmetelijke waarde, een geestelijke leer die elke gewillige ziel aanspreekt, die haar tot geloven kan voeren en ze dan gered is voor eeuwig. En deze geestelijke leer zult u verder mogen geven, u zult mijn genadegaven steeds opnieuw mogen ontvangen en ermee werken. U bezit een kostbaar zaad dat u zult kunnen uitstrooien, en u dient Mij waarlijk als trouwe knechten wanneer u mijn opdracht vervult en het evangelie in de wereld uitdraagt.

En daarom zult u ook kunnen geloven dat Ik u de wegen gereed zal maken die u zult moeten gaan. U kunt geloven dat Ik u altijd bijstand verleen, dat u met elke zorg, met het kleinste verzoek of het kleinste verlangen naar Mij als uw Huisvader zult kunnen komen en Ik u waarlijk alle zorgen zal afnemen. U kunt geloven dat Ik voor u de zorgen overneem, zolang u in mijn dienst bent, zolang u zich om de arbeid voor Mij en mijn rijk bekommert. En daarom zult u al die zorgen die u aards nog terneerdrukken moeten laten vallen, want Ik wil dat u inziet dat u een Vader hebt, die u liefheeft, dat u een goede Heer hebt, die door u wordt gediend, dat Ik over u waak, omdat u Mij dient en dat Ik uw arbeid voor Mij en mijn rijk zegen.

Amen