Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7857
24 maart 1961

Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid

Neem toch allen mijn levenswandel tot voorbeeld en volg Mij na. Leid een leven in liefde, oefen geduld en wees zachtmoedig tegenover de naaste. Wees vredelievend en barmhartig en streef er steeds alleen maar naar, u de liefde van de medemens te verwerven, want dan spoort u ook hem aan, u tot voorbeeld te nemen en een leven van liefde te leiden naar mijn wil. Alleen de liefde kan u helpen gelukzalig te worden en daarom moet u uw wezen veranderen. U zult de eigenliefde moeten overwinnen, u zult u moeten wijden aan de liefde tot de naaste. Uw hele willen en denken moet door de liefde worden gedragen, u zult niet met haat aan uw naaste mogen denken. U zult hem geen schade mogen toebrengen, u zult u niet als rechter over hem mogen opwerpen. U zult ook geduldig zijn zwakheden moeten verdragen en hem steeds alleen maar liefdevol op de goede weg helpen, opdat ook hij zichzelf kent en zijn best doet zijn wezen te veranderen.

En mijn zegen zal op al uw willen en handelen rusten. U zult nu in waarheid Mij navolgen - Die vol liefde was en steeds bereid te helpen. Dus moet steeds de liefde u leiden, wat u ook onderneemt. U zult u steeds af moeten vragen hoe Ik in uw plaats wel zou handelen. En steeds zal uw hart u antwoord geven, dat u steeds alleen de liefde werkzaam laat zijn en aan onedele gedachten geen plaats meer biedt in uw hart. Maar u moet ook steeds in de waarheid blijven en ook de naaste niet in dwaling laten leven. U moet hem helpen zodat hij zijn dwaling inziet, omdat hieruit geen zegen voort kan komen. Wat u dus als dwaling inziet, zet dat in liefde aan uw naaste uiteen en laat het aan hem over of hij daarmee naar Mij komt en Mij zelf vraagt om juiste gedachten, om opheldering.

Ik zelf heb u beloofd dat Ik u niet in dwaling laat wanneer u ernstig de waarheid begeert en Ik zal ook steeds mijn belofte nakomen en u licht schenken waar het nog donker is in u. Maar verwacht het antwoord dan ook in uw hart wanneer u Mij vanuit uw hart vragen stelt. Laat u door Mij zelf aanspreken en u zult in u een duidelijk antwoord vernemen. Het is mijn wil dat u zelf de innige band met Mij aangaat, dat u zelf naar Mij toe komt, opdat u het door Mij aangesproken worden in u verneemt en u nu ook zelf laat zien hoe u tegenover Mij staat. En daartoe zal Ik u steeds gelegenheid geven, doordat gedachten u bezighouden waarvan u niet in staat bent om ze een juiste richting te geven.

En dan moet u naar Mij komen en Mij vragen en Ik zal u juist onderrichten, zodat u in uzelf een helderheid gewaar wordt en niet meer vraagt, maar handelt volgens mijn wil omdat Ik u deze wil in het hart legde als antwoord. En zo zult u allen die bij Mij wilt horen zelf moeten handelen. Zo zult u ook uw naaste moeten trachten te beïnvloeden, wanneer u tegenover hem liefdevol wilt handelen en hem beschermen wilt tegen dwaling of verkeerde daden.

U hebt steeds alleen maar de Vader nodig. En zoals Ik in liefde op aarde werkzaam was, steeds alleen liefde leerde en liefde gaf, zo moet ook uw weg over de aarde steeds alleen geleid zijn door de liefde. Dan zult u ware navolgers van Mij zijn. Dan zult u tot zegen van uw medemensen werkzaam zijn, dan bent u op aarde waarlijk verlossend bezig.

Amen