Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7737
3 november 1960

Tekenen van de eindtijd

U zult ook op ongewone wijze door Mij aangesproken worden. En u moet op de tekenen letten die u zien zult aan de hemel en op aarde, want alle grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En daaraan zult u al kunnen zien in welk uur u leeft want de juiste tijd kan u niet gegeven worden daar u anders niet meer in staat zou zijn uw leven op aarde ten einde te leven. Want van angst zou u vergaan, of, u zou uw leven voor die tijd zelf beëindigen. Daarom hoeft u nooit die profeten geloof te schenken die u een bepaalde tijd opgeven waarin het gericht zal plaatsvinden, want dit zijn valse profeten, en zij brengen slechts het denken van de mensen in verwarring.

U moet echter acht slaan op de tekenen die Ik u aangekondigd heb. Want om mijn naam 's wille zal er voor die tijd nog een strijd ontbranden en u mijn dienaren op aarde zult tot verantwoording geroepen worden. Dat is een zeker teken dat niet lang daarna de laatste dag zal komen, want Ik heb gezegd: "Ik zal de dagen verkorten" - want deze strijd zal met alle brutaliteit gevoerd worden, zodat Ik zelf moet komen om hem te beëindigen.

En Ik zal komen. U behoeft deze strijd niet te vrezen omdat Ik u zal uitrusten met grote kracht om wille van hen die nog zwak of besluiteloos zijn en die u als voorbeeld kunnen nemen om de weg tot Mij nog te vinden.

Maar zodra de geloofsstrijd zichtbaar is die in alle delen der aarde te herkennen zal zijn is ook de activiteit van mijn tegenstander zo duidelijk dat hij gekluisterd moet worden. Want dan wordt het voor alle mensen op aarde moeilijk gemaakt om hun geloof in één God en Schepper, die hemel en aarde regeert, te behouden.

Dan zal mijn macht zich openbaren en mijn wijsheid zal waarlijk doen wat goed is, om de aarde weer tot een school voor de geest te laten worden. Want een periode is dan tot een einde gekomen en een nieuw tijdperk begint voor de mensen, die Ik als stam van het nieuwe geslacht zal wegnemen voor het einde.

En dan zal er weer een paradijsachtige toestand zijn waarin alle mensen leven in liefde tot Mij, zodat Ik in hun midden kan vertoeven zoals Ik beloofd heb aan hen die volharden tot het einde, en dezen zullen zalig zijn.

Dat echter een tijd van ellende over de aarde vooraf moet gaan is onafwendbaar, opdat er nog enkele gered zullen worden en verlossing vinden in Jezus Christus, wiens naam daarom vooraf nog in de hele wereld verkondigd wordt. Maar de tijd van droefenis is dan reeds aangebroken, en veel ellende zal de wereld nog beleven. De mijnen herkennen echter de tijd en zij houden zich aan Mij. En Ik zal ze waarlijk sterken en hun te allen tijde hulp verlenen als zij zwak dreigen te worden, want Ik zelf sta aan hun zijde en ga als "Legeraanvoerder" voorop. En daarom zullen zij ook overwinnaar blijven in deze laatste strijd, want zij zullen door mijn kracht stand houden en hopen op mijn komen. Zij zullen stand houden tot het einde, want wiens kracht te zwak is roep Ik nog op vóór die tijd, want hij mag mijn tegenstander niet ten offer vallen.

Maar u moet voortdurend om vergrote toevoer van kracht bidden. U moet steeds met Mij verbonden blijven. Dan zal ook deze zware tijd aan u voorbij gaan, en mijn komen zal u redden uit elke nood.

U zult ingaan in een rijk van vrede, en de nieuwe aarde zal u opnemen in alle pracht en heerlijkheid. U zult in Mij en met Mij een nieuw leven beginnen, en Ik zal bij u vertoeven zoals Ik het beloofd heb.

Amen