Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7705
20 september 1960

Valse profeten

Laat dat u gezegd zijn, dat u steeds meer aan de aanvallen van mijn tegenstander zult zijn blootgesteld, hoe dichter het bij het einde is, want zijn macht gebruikt hij op waarlijk satanische wijze en ze zal zich heel in het bijzonder richten tegen de mijnen, die Mij willen dienen en die hij nog voor zich meent te winnen. Maar u moet slechts opletten, want u zult steeds zijn doen en laten herkennen, u zult steeds weten wie zich achter kruiperijen verbergt, die uw geestelijke werkzaamheid verstoren of helemaal verhinderen. Want het zal blijken, dat er veel valse profeten optreden onder mijn banier, dat ze trachten mijn woorden en mijn wijzen op het nabij zijndee einde waardeloos te maken. Het zal blijken, dat de mensen zich gemakkelijk laten fascineren, dat ze die valse profeten eerder geloven dan u, want deze zullen hen steeds laten hopen, dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan, dat ze niets te vrezen hebben in de komende tijd, dat hun werelds streven succesvol zal zijn en er dus aan een einde van deze aarde niet hoeft te worden gedacht.

En dan weet u ook, dat u met valse profeten van doen hebt. Blijf dan sterk in het geloof en betwijfel niet, wat Ik u liet verkondigen en steeds weer bekend maak, dat de tijd is vervuld en dat u, mensen, in groot gevaar verkeert, wanneer u zich niet voorbereidt op het einde, zodat u het niet hoeft te vrezen. Want wie juist en rechtvaardig heeft geleefd, wie de weg naar Jezus Christus heeft gevonden en zich helemaal aan Hem overgeeft, wie Mij zelf in Hem onderkent en Mij dus in Jezus aanroept als hij in nood is, die zal zonder gevaar de eindtijd overleven en daar ongedeerd uit tevoorschijn komen. Hij zal de nieuwe aarde meemaken en het paradijselijk verblijf erop. En zijn geloof zal hem waarlijk de zegen opleveren, want het einde kan hem geen schrik meer aanjagen. Hij zal zich aan Mij vasthouden en dus ook volhouden, tot aan het einde toe, en gelukzalig worden, zoals Ik het heb beloofd.

Maar tot aan het einde zal mijn tegenstander woeden en trachten invloed te krijgen op de mijnen. En dat moet u weten en u niet in de war laten brengen. Maar hij heeft zijn aanhang en deze zal hem ook ter wille zijn en onder de mensen dwaalleren verbreiden, die geheel tegengesteld zijn aan mijn woord, dat u van boven rechtstreeks wordt toegestuurd; aan mijn evangelie, waaraan u toch het volste geloof zult mogen schenken. Alleen zult u wel moeten onderzoeken, wanneer u van andere zijde iets wordt aangeboden, of het overeenstemt met mijn woord, want wat daar tegenin gaat, bewijst u ook, dat het de oorsprong heeft in mijn tegenstander. En u zult zonder bezwaar als valse profeten kunnen afwijzen, die u zo'n geestelijke leer aanbieden, die een nabij zijnde einde uitschakelt, die u, mensen, nog een lang leven op deze aarde belooft. U staat kort voor het einde en u moet zich daarop voorbereiden en u zult daar goed aan doen, omdat u dan dit einde niet hoeft te vrezen. Want dan komt de tijd, die u eveneens werd verkondigd, dan komt op de nieuwe aarde het leven in voorspoed en gelukzaligheid, maar alleen voor de mijnen, die in Mij geloven en hun geloof ook tot aan het einde toe zullen verdedigen. Want allen zullen gelukzalig worden, die volhouden tot aan het einde toe, want ze zullen een heerlijk leven leiden in het paradijs van de nieuwe aarde.

Amen