Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7622
15 juni 1960

Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld

Het teken dat u Mij navolgt, is wanneer u ook uw leed, dat mijn liefde u oplegt, geduldig op u neemt, opdat uw ziel geheel rijp zal worden. Steeds zult u indachtig moeten zijn, dat Ik u tot navolging heb aangemaand met de woorden: "Die neme zijn kruis op en volgt Mij na". Ik wil u beslist ook helpen uw kruis te dragen, maar u moet niet proberen het helemaal van u weg te werpen. U moet er steeds aan denken, dat u veel ballast van uw ziel kwijt zult kunnen raken, wanneer u geduldig uw kruis draagt. En daartoe zal Ik u steeds kracht geven, wanneer u hierom vraagt. Want Ik ben u steeds nabij als u in mijn navolging leeft op aarde. En er rest u niet veel tijd meer.

Daarom zult u meer leed moeten dragen, omdat Ik u wil helpen nog op aarde een graad van licht te bereiken, die u zal laten binnengaan in de gelukzaligheid wanneer uw einde is gekomen. Maar blijf steeds met Mij verbonden door werken van liefde, gebed en voortdurende gedachtenis. Want dan kan Ik voortdurend in uw nabijheid zijn en u zult zeker de weg kunnen gaan, zelfs wanneer u een klein kruis hebt te dragen.

Maar een leven in gelijkmatigheid, in zorgeloze rust, zou u niet tot zegen strekken, tenzij u zo buitengewoon liefdadig zou zijn, dat het rijpingsproces van uw ziel zich met succes voltrekt. U bent echter allen nog te lauw werkzaam in liefde en verwerft daarom te weinig voor uw ziel. En het leed moet daarom bijdragen tot uw reiniging. En denk er altijd aan welk onuitsprekelijk leed Ik voor u op me heb genomen. U zou dit leed zelf hebben moeten verdragen ter wille van uw zondeschuld en u zou daartoe niet in staat zijn geweest. Daarom nam Ik uw schuld op me en heb Ik onuitsprekelijk geleden, omdat Ik u liefheb en het leed voor u wilde dragen. En dan zal uw kruis u klein voorkomen. U zult het graag dragen, omdat u Mij zult willen navolgen. En u zult zeker door de poort het rijk van licht binnengaan, omdat Ik u vooraf ga en u de poort zal openen opdat u gelukzalig zult worden.

Neem uw kruis op u. Dat wil zeggen: draag geduldig en uit liefde voor Mij al het leed dat u belast, maar dat nodig is voor de rijpheid van uw ziel. Want eens zal de ziel zich mogen verheugen in het licht. Eenmaal zal het kruis, dat haar was opgelegd om te dragen, haar niet zwaar voorkomen. En laat u Mij aan uw zijde gaan, dan zal Ik u ook helpen dragen en u zult de last niet zo zwaar voelen. En Ik ben bij ieder die Mij in gedachten aanroept. Ik wacht alleen op deze roep, omdat Ik niet tegen uw wil in u werkzaam kan zijn, ondanks mijn liefde. Maar Ik laat u nooit alleen. En zelfs het kruis, dat u is opgelegd, is een bewijs van mijn tegenwoordigheid, omdat Ik, die al het leed van de mensheid op mijn schouders heb geladen en daarmee de weg naar het kruis ben gegaan, u daarmee zacht aanmaan Mij na te volgen. Wees dus geduldig, wat er ook op u drukt. Mijn liefde zal u sterken. Mijn liefde zal het kruis van u afnemen wanneer de tijd daar is.

Amen