Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7603
20 mei 1960

Om Gods zegen moet gevraagd worden

Verzuim niet Mij om mijn zegen te vragen, waar u ook aan begint. Want dan toont u dat u Mij tot uw Leidsman hebt gekozen, dat u niets zult willen doen zonder Mij, dat u dus met Mij verbonden wenst te zijn. En dit verzekert u ook mijn zegen en mijn leiding op al uw wegen. En weet dat u geen mislukkingen zult hoeven te vrezen wanneer u tevoren om mijn zegen hebt gevraagd, dat dit verzoek u waarlijk voor mislukkingen beschermt. Want ook datgene wat u misschien als een mislukking beschouwt, zal dan in waarheid alleen tot voordeel van uw ziel zijn. U moet alleen steeds aan Mij denken, meer verlang Ik niet van u. Maar vaak bant u Mij uit uw gedachten en u begeeft u dan steeds in het gevaar dat mijn tegenstander zich ermee bemoeit en u op ongunstige wijze beïnvloedt.

Daarvoor wil Ik u waarschuwen omdat u dan de weg over de aarde voor uzelf verzwaart, omdat u deze veel makkelijker af kunt leggen wanneer Ik onderweg uw Begeleider ben en blijf. En steeds weer zult u Mij moeten vragen om mijn bijstand, want de band met Mij is nodig om beschermd te zijn tegen mijn tegenstander, die niet nalaat u in het nauw te brengen. Hij heeft veel macht in de tijd van het einde, die alleen uzelf hem zult kunnen beknotten. Want uw wil en uw denken dat op Mij gericht is, zijn voor u een groot schild in de strijd tegen hem. Het is het beste wapen dat u tegen hem zult kunnen gebruiken omdat u dan Mij zelf in uw nabijheid roept, die hij schuwt en bijgevolg u met rust laat.

En hij schept veel verwarring, ook onder de mijnen, omdat hij ieder die tot de mijnen behoort heel erg lastig zal vallen en omdat zijn kwellingen op zo'n manier geschieden dat hij hen tegen elkaar ophitst en probeert er zich tussen te dringen. En dan is alleen uw verbinding met Mij nodig en u zult vrij worden van hem. Want uzelf en uw wil zijn doorslaggevend of hij bezit van u kan nemen. Daarom hoeft u hem ook niet te vrezen, omdat hij totaal machteloos is wanneer uw wil Mij geldt en wanneer u zich dus aan Mij in Jezus Christus in vol vertrouwen overgeeft en Mij om bescherming vraagt. Maar hij heeft veel macht over u wanneer u alleen uw weg gaat zonder Mij en mijn lumineuze leiding. Dan kan hij werken binnen zijn bereik en hij doet het waarlijk op satanische wijze.

Daarom zeg Ik u steeds weer: begin niets zonder eerst om mijn zegen te hebben gevraagd en geef Mij daardoor blijk van uw wil om met Mij verbonden te zijn, en u zult waarlijk uw dagelijks werk ook onder mijn zegen volbrengen. Het zal succesvol zijn. U zult in rust en innerlijke vrede uw weg gaan en u zult de tegenstander geen doelwit meer kunnen bieden om aan te vallen, want Ik ga aan uw zijde, en Mij ontvlucht hij omdat hij mijn licht niet kan verdragen in welks heldere schijn u zich nu bevindt.

Amen