Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7472
6 december 1959

Roep Jezus Christus aan - Ernstige aanspraak van God

U zult allen weer terugkeren in uw vaderhuis en ooit onuitsprekelijk zalig zijn. Maar de tijd van uw terugkeer bepaalt u zelf. En daarom spreek Ik u steeds weer toe en probeer Ik u aan te sporen alles te doen, dat u zich in dit leven op aarde zo ver vormt om in het lichtrijk opgenomen te kunnen worden, omdat er zonder licht geen gelukzaligheid bestaat en de terugkeer in het vaderhuis gelijke betekenis heeft als de hoogste gelukzaligheid in licht en kracht en vrijheid.

U zult de tijd van uw terugkeer aanmerkelijk kunnen verkorten, maar u kunt hem ook weer eindeloos verlengen en dat wil Ik verhoeden. Daarom spreek Ik u steeds weer toe en houd Ik u de grote ellende en de kwellingen van een achteruitgang voor ogen. Ik stel dat tegenover de heerlijkheden van mijn rijk en daardoor wil Ik u er alleen toe brengen met alle ernst en ijver te streven naar mijn rijk. Want eens zult u beseffen wat het betekent nog eindeloze tijden in gebondenheid - in nood en kwelling - te moeten rondgaan op deze aarde, terwijl het daarentegen ook mogelijk is tot licht en vrijheid te komen met goede wil.

Wees niet onverschillig en leef uw dagen niet zorgeloos verder als zou u een leven op aarde beschoren zijn dat nooit eindigt. Denk eraan dat er slechts korte tijd voor u overblijft. Maar die is toch voldoende om u vrij te maken uit de gebondenheid. Die is ruimschoots voldoende voor u om de weg naar het vaderhuis te effenen en Hem in de armen te vliegen, in wie u alleen gelukzalig zult kunnen zijn. En gebruik deze korte tijd voor uw zieleheil. Stel niet uit wat u spoedig zou moeten doen, want u weet niet welke tijd u nog op aarde is gegund.

Deze tijd van genade is van grote betekenis, want hij kan voldoende zijn om u naar de gelukzaligheid te voeren. Maar uw vrije wil moet hier naar streven. De tijdspanne die u nog beschoren is, is slechts zeer kort. En toch kan hij voldoende zijn voor de volledige vergeestelijking van uw ziel. Maar onmetelijk lang is de tijd van uw hernieuwde strijd, wanneer u geheel faalt en u weer opnieuw wordt gebonden in de scheppingen van de nieuwe aarde.

Steeds weer wil Ik u aanmanen eraan te denken dat het een ongelooflijke genade is, dat u nog mag leven om uzelf te ontwikkelen en te vormen tot wezens die beantwoorden aan mijn evenbeeld, en dat u dit ook zult kunnen met mijn ondersteuning. Maar u zult vrijwillig uw schreden moeten richten naar het kruis, naar Jezus Christus, die u waarlijk zal helpen uw doel te bereiken.

Uw terugkeer naar het vaderhuis wordt alleen bepaald, doordat u Jezus Christus aanroept om hulp. Want alleen bent u niet in staat uw schreden op het juiste doel te richten. Maar Hij helpt u en uw aardse leven zal geen verspilling zijn wanneer u Hem maar aanroept, omdat u dan Mij zelf herkent in Hem en dan met Mij zelf de verbinding tot stand brengt, die nodig is om uw doel te bereiken.

En elke dag kan deze omvorming van het wezen teweegbrengen, omdat u direct van kracht wordt voorzien, wanneer u zich gelovig tot Jezus Christus wendt, die alleen op uw roep wacht om u liefdevol te bedenken, die u steeds kracht zal toevoeren wanneer u deze maar innig begeert.

Denk eraan, dat u in korte tijd vrij van uw uiterlijke vorm zult kunnen zijn, om dan eeuwig in vrijheid en licht gelukzalig te zijn. Maar bij een verkeerd gebruik van uw wil zult u ook nog eeuwig in onvrijheid kunnen blijven, wanneer u in dit aardse leven faalt en onverschillig alleen acht slaat op het wereldse, doch niet aan uw ziel denkt, die in grote nood is. Want sneller dan u denkt is het einde daar.

Voor ieder van u komt het uur onverwachts, omdat niemand weet wanneer het is bepaald door mijn wil. En ieder moet zich daarom ernstig inspannen zo te leven, dat hij op ieder moment uit het leven kan worden weggeroepen. Ieder moet zo leven, dat hij de band met Jezus Christus tot stand heeft gebracht en voor zijn leven op aarde en de vorming van zijn ziel kracht kan ontvangen van Mij, die nu zelf wordt erkend in Jezus Christus wanneer de mens tot Hem roept, in wie Ik zelf me heb belichaamd, tot Jezus, met wie Ik me heb verenigd, met wie Ik Eén ben geworden, die enkel het omhulsel is geweest in welke Ik zelf kon verblijven om u mensen te verlossen. Ik was in Hem en Hij was in Mij. En wie Hem ziet en erkent, erkent Mij ook. En hij zal na zijn dood terugkeren naar Mij in zijn vaderhuis.

Amen